Intro til uddannelsen

Vil du være med til at finde bæredygtige løsninger på tidens store miljø- og klimaudfordringer?
Kandidatuddannelse i Bæredygtig Omstilling - hvad er det?

Menneskelig aktivitet fører til klimaforandringer, der har stadig mere ødelæggende effekter på natur og miljø. Effekter som påvirker folks liv negativt over hele verden. På kandidatuddannelsen i Bæredygtig omstilling (TekSam) arbejder vi med at finde løsninger, som kan skabe bæredygtige samfund.

På uddannelsen lærer du at tage fat på konkrete miljøproblemer og finde innovative løsninger. Du vælger selv, hvilke områder du vil fordybe dig i, fx klima, energi, miljø, ressourcer, industri, affald, transport, landbrug, fødevarer, natur og biodiversitet.

Miljøproblemerne er komplekse og uddannelsen er derfor tværfaglig og inddrager viden og data fra både naturvidenskab, samfundsvidenskab og de tekniske videnskaber.

Som studerende får du indsigt i kompleksiteten og de forandringer, som skal gennemføres i hele værdikæden for at fremme bæredygtige omstilling. Du kommer til at analysere problemstillinger i produktions- og forbrugssfæren og komme med kreative forslag til design og implementering af innovative løsninger. Du lærer både om den politik, planlægning og lovgivning, der sætter rammerne, og om de teknologier og ressourcer, der indgår i løsningerne. Og du får både viden og værktøjer til at analysere problemet og til at designe de systemer, planlægningsindsatser eller lovgivning, der kan løse problemerne.

Som studerende skal du være ambitiøs, engageret og fagligt nysgerrig, for uanset hvilken bachelorgrad du kommer med, vil du blive udfordret af nye emner og tilgange.

Hos os kommer du til at møde forskere og studerende, som arbejder på tværs af fagligheder for at løse de problemer og udfordringer, som klimaforandringer, tab af biodiversitet, miljøforringelser og ressourceknaphed sætter for fremtidens samfund. Du får en relevant uddannelse, hvor den virkelige verden banker på døren fra første dag.

Karriere og kompetencer

Miljø- og ressourceområdet er kendetegnet ved komplekse problemstillinger og løsninger, som forudsætter tværvidenskabelig viden og kompetencer. Disse kompetencer sikres gennem tværfaglige, problemorienterede projekter med studerende som har naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig og/eller teknisk videnskabelig baggrund.

Kandidatuddannelsen giver viden og kompetencer til at arbejde problemorienteret, tværvidenskabeligt og projektorienteret med:

  • vilkår og udfordringer for regulering,
  • analyse og vurdering af naturmæssige, teknologiske og samfundsmæssige forudsætninger og muligheder for planlægning, samt
  • vurdering og udvikling af strategier og indsatser for bæredygtig omstilling.

Som kandidat i Bæredygtig Omstilling kan du sætte pejlemærker for fremtidens klimapolitik i f.eks. offentlige styrelser og departementer eller interesseorganisationer, eller du kan levere de konkrete løsninger tæt på borgere, institutioner og virksomheder i f.eks. kommuner, eller du kan varetage opgaver som konsulent eller specialist i industrien eller i rådgivende ingeniørfirmaer. Uddannelsen kvalificerer dig til at læse en ph.d. og forfølge en forskerkarriere.

Typiske jobtitler kan være miljømedarbejder eller miljøplanlægger, konsulent, projektleder, projektudvikler eller specialist.

Folder om uddannelsen