Intro til uddannelsen

Verden forandrer sig - det gør uddannelser også. RUC har lanceret nye kandidatuddannelser - Bæredygtig Omstilling (TekSam) er én af dem.
Kandidatuddannelse i Bæredygtig Omstilling - hvad er det?

Bæredygtig Omstilling (TekSam) er en tværfaglig uddannelse, som giver dig viden og kompetencer fra både det naturvidenskabelige, det tekniske og det samfundsvidenskabelige hovedområde.  

Som studerende lærer du, gennem en problemorienteret og tværfaglig tilgang, at analysere miljø- og ressourceproblemstillinger og at udvikle og implementere bæredygtige løsninger.  

Du bliver i stand til i at gennemføre planlægning, regulering og omstilling inden for fagfelterne; klima, energi, industri, affald, transport, landbrug, fødevarer, natur og biodiversitet.  

Undervejs i uddannelsen kan du fx beskæftige dig med omstilling til vedvarende energi, problemstillinger med affald og genanvendelse eller med fremtidens produktion af fødevarer ”fra jord til bord”.

Du får indgående indsigt i lovgivning, regulering og planlægning, både i Danmark og EU.

Kort sagt giver uddannelsen dig både videnskabelige og praksisorienterede kompetencer til at udvikle og anvende ny viden til en bæredygtig omstilling af samfundet.  

Karriere

Uddannelsen giver dig kompetencer til at få job som eksempelvis:

  • miljømedarbejder og -planlægger i kommuner og virksomheder  
  • konsulent, projektudvikler, projektleder og planlægger inden for sektorer som klima, energi, industri og affald, transport, landbrug og fødevarer, natur og biodiversitet  
  • medarbejder, projektleder, politisk konsulent i miljø-, klima- og ressourceorienterede interesseorganisationer og erhvervsorganisationer, og på andre arbejdspladser, der beskæftiger sig med bæredygtig omstilling

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.tech.soc.

Undervisningssprog: Dansk

Studiestart: Første studiestart september 2022