Intro til uddannelsen

Vil du være med til at finde bæredygtige løsninger på tidens store miljø- og klimaudfordringer?
Kandidatuddannelse i Bæredygtig Omstilling - hvad er det?

 

Verdens befolkning vokser i disse år. Samtidig forstærker menneskelig aktivitet klimaforandringerne, der fører til stadig mere ødelæggende effekter på natur og miljø. Effekter som påvirker folks liv negativt over hele verden. På kandidatuddannelsen i Bæredygtig Omstilling (TekSam) arbejder vi med at finde løsninger, som kan skabe bæredygtige samfund – også, når vi bliver flere i fremtiden.  
 
På uddannelsen lærer du at tage fat på konkrete miljøproblemer og finde innovative løsninger. Du vælger selv, hvilke områder du vil fordybe dig i, f.eks. klima, energi, industri, affald, transport, landbrug, fødevarer, natur og biodiversitet. Miljøproblemerne er komplekse, og uddannelsen er derfor tværfaglig og inddrager både naturvidenskab, samfundsvidenskab og de tekniske videnskaber.  

Som studerende får du indsigt i kompleksiteten og de forandringer som skal gennemføres i hele værdikæden for at fremme bæredygtige omstilling. Du kommer til at analysere problemstillingerne i produktions- og forbrugssfæren til design, får mulighed for at komme med kreative forslag til design og implementering af innovative løsninger. Du lærer både om den politik, planlægning og lovgivning, der sætter rammerne, og om de teknologier og ressourcer, der indgår i løsningerne. Og du får viden og værktøjer til at analysere problemet og til at designe de teknologier, planlægningsindsatser eller lovgivning, der kan løse problemerne.  

Vores studiemiljø er præget af forskere og studerende som synes at bæredygtig omstilling er den vigtigste opgave i verden. Som studerende skal du være ambitiøs, engageret og fagligt nysgerrig, for uanset hvilken bachelorgrad du kommer med, vil du blive udfordret af nye emner og tilgange. Hos os kommer du til at møde forskere og studerende som arbejder på tværs af fagligheder for at løse de problemer og udfordringer som klimaforandringer, tab af biodiversitet, miljøforringelser og ressourceknaphed sætter for fremtidens samfund. Du får en relevant uddannelse, hvor den virkelige verden banker på døren fra første dag. 

Se også:

 

Karriere

Som kandidat i Bæredygtig Omstilling kan du gøre en forskel på alle typer arbejdspladser, der beskæftiger sig med bæredygtig omstilling. Du kan sætte pejlemærker for fremtidens klimapolitik i f.eks. offentlige styrelser og departementer eller interesseorganisationer, eller du kan levere de konkrete løsninger tæt på borgere, institutioner og virksomheder i f.eks. kommuner. Du kan også varetage opgaver som konsulent eller specialist i industrien eller i rådgivende ingeniørfirmaer. Uddannelsen kvalificerer dig til at læse en Ph.d. og forfølge en forskerkarriere.  

Vores kandidater får ofte opgaver inden for klima, energi, industri og affald, transport, landbrug og fødevarer, natur og biodiversitet.  

Typiske jobtitler kan være miljømedarbejder eller miljøplanlægger, konsulent, projektleder, projektudvikler, specialist, rådgiver eller politisk konsulent.  

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.tech.soc.

Undervisningssprog: Dansk