Intro til uddannelsen

Bæredygtig planlægning og innovation med geografisk kompetence

På kandidatuddannelse TekSam - Miljøplanlægning + Geografi er der fokus på tværfaglig bæredygtighedsorienteret planlægning og innovation, hvor hvor geografisk kompetence har særlig betydning.

Du får viden om samspil mellem natur, teknologi og samfund inden for miljø, energi, klima og ressourcer. Du får indsigt i vilkår, udfordringer og strategier for regulering, planlægning, implementering og formidling af miljø-, klima-, energi- og ressourceindsats og bæredygtig udvikling. Du får forståelse af naturgeografiske processers dynamik og deres samspil med politiske, sociale og økonomiske processer på udvalgte områder. Du lærer at gennemføre analyser af bæredygtighedsorienteret planlægning og innovation med særligt henblik på geografiske problemstillinger.

Uddannelsen giver praktiske og videnskabelige kompetencer til vidensindsamling, analyse, vurdering, planlægning og formidling i relation til miljø-, energi-, ressource- og klimaproblemstillinger. Du bliver kvalificeret til at analysere, designe og forestå arbejde med indsamling og behandling af geografiske data. Du får et dybtgående teoretisk og metodisk grundlag for at bidrage til bæredygtighedsorienteret planlægning og vidensdannelse i tværfaglige sammenhæng.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Organisationer og virksomheder, der varetager rådgivning, planlægning, formidling og konsulentopgaver i relation til miljø-, energi-, klima- og ressourceindsats hvor geografiske kompetencer har særlig betydning
  • Offentlige myndigheder i stat, regioner og kommuner, der varetager miljø-, energi-, klima- og ressourceplanlægning med behov for geografiske kompetencer
  • Konsulentfirmaer og rådgivende ingeniørvirksomheder, der beskæftiger eksperter inden for forskellige fagområder og har behov for tværgående og dialogorienterede kompetencer
  • Internationale institutioner og organisationer, der med inddragelse af et geografisk grundlag beskæftiger sig med bæredygtighedsorienteret udvikling og planlægning
  • Forskning og undervisning i relation til geografiske aspekter af bæredygtighedsproblemstillinger

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d)

Undervisere

Undervisere TekSam - Miljøplanlægning  |  Undervisere Geografi

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.tech. soc. i Teknologisk-Samfundsvidenskabelig Planlægning og Geografi

Undervisningssprog: Undervisningssproget er dansk.