Intro til uddannelsen

Vil du bidrage til bæredygtig udvikling inden for energi, miljø, klima og ressourcer gennem planlægning og regulering?

På TekSam - Miljøplanlægning lærer du at analysere problemer omkring energi, miljø, klima og ressourcer og at bidrage til bæredygtig udvikling gennem planlægning og regulering.

Uddannelsen giver dig en omfattende og grundig indsigt i problemstillinger, planlægningsmetoder og reguleringsformer inden for miljøområdet. Du får kendskab til de vigtigste temaer inden for miljøplanlægning på et tværfagligt grundlag, blandt andet energiplanlægning, transport, miljø, design, sundhed, vandplanlægning, fødevareforsyning, ressourcer og affaldsbehandling, og dybtgående indsigt i de områder du har særlig interesse i. 

Du lærer teorier og metoder inden for politikdannelse, regulering og planlægning, omstillingsprocesser, participation, miljø- og teknologianalyse, miljøvurdering, samt i de aktuelle planlægningstiltag i EU og Danmark på lokalt, regionalt og internationalt niveau. Du får lejlighed til at fordybe dig i de faglige indfaldsvinkler og problemer, som du har særlig interesse for.

Karriere

TekSam-kandidater er beskæftiget i både offentlige og private institutioner. Det er i ministerier og styrelser, virksomheder, rådgivende ingeniørfirmaer, fagforeninger, miljøorganisationer, internationale ulandsorganisationer, EU og FN samt i kommunerne som udviklings- og miljømedarbejdere. TekSam-kandidaters arbejdspladser er blandt andet: Danfoss, COWI, Rockwool,  Roskilde Kommune, Region Sjælland, Energistyrelsen og EU’s Miljøagentur.

Praktik og udveksling

På 3. semester er der mulighed for at tage et praktikophold i en organisation, virksomhed, konsulentfirma, kommune eller lignende. Det kan enten erstatte projekt eller kurser (15 ECTS) eller hele semesteret (30 ects). Der er desuden gode muligheder for udveksling.

Undervisere

Undervisere TekSam- Miljøplanlægning

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.tech.soc. i Teknologisk Samfundsvidenskabelig Planlægning (TekSam)

Undervisningssprog: Dansk - enkelte studieelementer kan være på engelsk