Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med organisationspsykologi?

Kandidatuddannelsen i Psykologi + Virksomhedsstudier kobler socialpsykologiske og/eller arbejds- og organisationspsykologiske teorier og metoder på virksomhedsmæssige problemstillinger.

Du arbejder kritisk med både teoretiske og praktiske problemstillinger i forhold til samspillet mellem virksomheders interne og eksterne ressourcer og funktioner og samspillet mellem disse samt virksomhedens omverdensrelationer.

Du får kompetencer inden for forandrings-, udviklings-, organisations- og ledelsesprocesser og forretningsudvikling i virksomheder knyttet til fx innovation og entreprenørskab, teknologi, læring, kompetenceudvikling, personaleudvikling, medarbejderes relationer til arbejdspladsen, psykisk arbejdsmiljø og rådgivning. Det kliniske og terapeutiske felt indgår ikke i uddannelsen, og du bliver derfor ikke psykolog.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for primært private virksomheder med:

  • Human ressource management (HR)
  • Ledelses- og organisationsudvikling
  • Projektledelse, planlægning, analyse og evaluering

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Psykologi

Undervisere Virksomhedsstudier

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.mag. i Psykologi & Virksomhedsstudier.

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk og undervisningssproget er dansk.