Intro til uddannelsen

Socialpsykologi med fokus på sundhed.

Arbejdet med sundhedsfremme forudsætter kendskab til menneskers psykosociale betingelser og personlige perspektiver på sundhed og deres hele liv.

På kandidatuddannelsen Psykologi + Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier får du viden om, hvordan forskellige sundhedsfremme indsatser over for forskellige grupper på arbejdspladsen, på institutioner eller i civilsamfundet interagerer med viden om socialpsykologiske processer. Omdrejningspunkter kan fx være trivsel, arbejdsmiljø, psykisk velvære, subjektivitet, anerkendelse, livskvalitet, social inklusion, velfærdsteknologiers betydning for menneskers hverdagsliv og livskvalitet, socialpsykologiske aspekter ved sygdom eller støtte til enkeltpersoners og gruppers sundhedsfremmende livsførelse.

Uddannelsen giver kompetencer til at analysere og gribe ind i forhold til komplekse sundhedsfremmende problemstillinger, der har at gøre med menneskers psykosociale betingelser og subjektive perspektiver på sundhed og deres liv. Det kliniske og terapeutiske felt indgår ikke i uddannelsen, og du bliver derfor ikke psykolog.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for primært private virksomheder med:

  • Arbejdsmiljørådgivning
  • Pædagogisk-psykologisk rådgivning
  • Selvstændig konsulentvirksomhed i sundhedssektoren
  • Offentlig sundhedsadministration

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Psykologi

Undervisere Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.mag. i Psykologi & Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk og undervisningssproget er dansk.