Intro til uddannelsen

Would you like to work with the political and social global challenges of today?

European Master in Global Studies (EMGS) is a 2-year Erasmus Mundus master's programme offered in a collaboration between six universities. You will study one year at two of the participating universities.

Roskilde University offers an interdisciplinary understanding of the political, social and economic processes and consequences of globalisation. This enable students to conduct both comprehensive and specialised analyses in the field of Global Studies. Graduates acquire advanced theoretical and methodological knowledge of the interplay between international politics, international political economy and international social transformations.

Students deal with issues such as: why does global popular mobilization have such a limited impact on the formation of an international climate regime? How does growing great power rivalry impact patterns of Western military interventions in the Global South? Are tensions in trade relations between Europe, USA and China leading to de-globalization?

Opbygning

EMGS er en 2-årig Erasmus Mundus kandidatuddannelse udbudt i et samarbejde med London School of Economics and Political Science (LSE), Universität Leipzig, Universität Wien, Universytet WroclawskiUniversiteit Gent og Roskilde Universitet. Kandidatuddannelsen består af ét års studier på to af de universiteter, som samarbejder om uddannelsen.

Din hverdag på studiet

Kurser og projektarbejder er de vigtigste studieaktiviteter på uddannelsen. På kurserne deltager 20-35 studerende, og der vil være fokus på interaktiv undervisning. Projektarbejde foregår i små grupper på tre-fem personer. Projekterne er en vigtig del af studielivet og giver dig mulighed for at have akademiske diskussioner med vejledere og medstuderende. EMGS-studerende mødes derudover på faste dedikerede seminarer på tværs af de seks deltagende universiteter på hhv. vinter- og sommerskole.

Tidligere studerende fortæller om deres studietid på EMGS' website: Mød Gvantsa, Franziska og Irene.

Karriere

Kandidatuddannelsen giver dig et bred palette af jobmuligheder både i det offentlige og i den private sektor, f.eks. indenfor:

  • NGO'er
  • Konsulentfirmaer
  • Ministerier, regionale og internationale organisationer

Uddannelsen kvalificerer dig til at tage en forskeruddannelse (ph.d.)

Du får en tværfaglig forståelse af de politiske, sociale og økonomiske processer og konsekvenser af globalisering. Du bliver kvalificeret til jobs, som kræver dybdegående indsigt i international politisk magtudøvelse, international udvikling, global social forandring, europæisk integration og transnationale økonomiske dynamikker. Du vil også få kompetencer til jobs, som kræver en grundig forståelse af sammenspillet mellem nationale samfundsforhold og internationale og globale forandringsprocesser. Du vil kunne arbejde både i den offentlige og i den private sektor.

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Hvis du gennemfører European Master in Global Studies (EMGS) med Roskilde Universitet som det ene studiested, får du en dobbeltgrad, det vil sige en kandidatgrad fra begge de universiteter, hvorfra du gennemfører dine studier. Titlen på den kandidatgrad du får fra Roskilde Universitet er Master of Science in Social Sciences (MSc) in Global and Development Studies.

Behandling af persondata

Sådan behandler Roskilde Universitet studerendes personlige oplysninger