Intro til uddannelsen

Design ny IT med forståelse for psykologien bag menneskers behov

På kandidatuddannelsen i Computer Science (Datalogi) + Psykologi lærer du softwareudvikling suppleret med socialpsykologiske kompetencer.

Du får forskningsbaseret viden om teknikker og teorier til analyse, design og konstruktion af softwaresystemer; herunder software engineering metoder og principper, systemarkitektur, algoritmer og data-repræsentation samt designprincipper for menneske-maskine grænseflader.

Uddannelsen giver dig teoretisk og praktisk forståelse af socialpsykologiske forhold i hverdags- og arbejdsliv. Herunder er fokus på pædagogisk-psykologiske, arbejds- og organisationspsykologiske og menneske-teknologi interaktionsmæssige betydninger.

Du lærer at udvikle nye løsningsforslag på socialpsykologiske og datalogiske problemstillinger i arbejds- og hverdagslivet.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for it-branchen som:

  • softwareudvikler, programmør eller it-arkitekt især hvor socialpsykologisk indsigt er væsentlig

 Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Din hverdag på studiet

Computer Science (Datalogi) er et lille hyggeligt, tæt sammenknyttet studiemiljø. Du kan regne med at følges med de studerende, der starter på uddannelsen samtidig med dig. Samtidig vil du opleve et friskt pust af nye mennesker på valgkurser og gennem de sociale aktiviteter på tværs af årgangene.

Al undervisning i Computer Science (Datalogi) foregår i samme bygning, og bliver varetaget af en fast stab af undervisere. Du kan roligt regne med, at dine undervisere lærer dit navn at kende, og at du får et tæt og personligt forhold til dem. Afdelingens lektorer og professorer har kontorer op og ned af dine undervisningslokaler. Afdelingen kører en "åben dør"-politik, som gør det nemt at komme i kontakt med dine undervisere - hvad enten det drejer sig om et udfordrende akademisk problem eller en hyggesnak. I løbet af din uddannelse vil du blive en del af det daglige liv af afdelingen. Ved frokosttid spiser de studerende og de ansatte ofte frokost sammen i fællesrummet.

Undervisere

Undervisere Computer Science (Datalogi)

Undervisere Psykologi

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.scient. i Datalogi og Psykologi

Undervisningssprog: Undervisningssproget på Computer Science (Datalogi) er engelsk. Undervisningssproget på Psykologi er på dansk.