Intro til uddannelsen

Performative IT-løsninger

På kandidatuddannelsen i Computer Science (Datalogi) + Performance Design får du viden, færdigheder og kompetencer inden for softwareudvikling særligt rettet mod kulturelle oplevelser, services og produkter.

Du lærer bl.a. om robotter, kunstig intelligens, programmeringssprog, webteknologier og mobile computere. Du får viden om kommunikative og æstetiske virkemidler i Performance Design, samt vilkårene for kulturproduktion og -organisering. Den viden tager du med i analyse, udvikling og konstruktion af softwaresystemer, hvor menneske-maskine-grænseflader er i fokus.

Du får erfaring med at tilrettelægge, planlægge og styre et softwareudviklingsprojekt, der er komplekst og som forudsætter nye løsningsmodeller.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • IT-branchen med softwareudvikling
  • programmør eller IT-arkitekt
  • særligt hvor IT anvendes kommunikativt i en kulturel og performativ kontekst

 Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Din hverdag på studiet

Computer Science (Datalogi) er et lille hyggeligt, tæt sammenknyttet studiemiljø. Du kan regne med at følges med de studerende, der starter på uddannelsen samtidig med dig. Samtidig vil du opleve et friskt pust af nye mennesker på valgkurser og gennem de sociale aktiviteter på tværs af årgangene.

Al undervisning i Computer Science (Datalogi) foregår i samme bygning, og bliver varetaget af en fast stab af undervisere. Du kan roligt regne med, at dine undervisere lærer dit navn at kende, og at du får et tæt og personligt forhold til dem. Afdelingens lektorer og professorer har kontorer op og ned af dine undervisningslokaler. Afdelingen kører en "åben dør"-politik, som gør det nemt at komme i kontakt med dine undervisere - hvad enten det drejer sig om et udfordrende akademisk problem eller en hyggesnak. I løbet af din uddannelse vil du blive en del af det daglige liv af afdelingen. Ved frokosttid spiser de studerende og de ansatte ofte frokost sammen i fællesrummet.

Undervisere

Undervisere Computer Science (Datalogi)

Undervisere Performance Design

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.scient. i Datalogi og Performance Design

Undervisningssprog: Undervisningssproget på Computer Science (Datalogi) er engelsk. Undervisningssproget på Performance Design er på dansk - der kan være studieelementer på engelsk.