Vis hovedmenu
RUC baggrundsgrafik
Informationsmøder på RUC’s masteruddannelser

Se hvilke datoer videreuddannelserne holder informationsmøder

Vi skaber viden, vi deler med samfundet

Sune Sønderberg Mortensen
ARTIKEL

Ny forskning undersøger sprogbrugen i retssager om voldtægt

Dansk sprogforsker har fået unik adgang til lydoptagelser fra retssager om voldtægt. Den særlige sprogbrug i voldtægtssager er undersøgt indgående i bl.a. amerikansk og britisk sammenhæng, men det er første gang, at nogen laver sprogvidenskabelig forskning i danske voldtægtssager.

Hanne Leth Andersen
ARTIKEL

RUC’s rektor udpeget til ekspertråd om ChatGPT

Ny ekspertgruppe skal undersøge, hvordan digitale hjælpemidler påvirker muligheden for snyd ved prøverne på landets skoler og institutioner.

Ole Helby Petersen og Kim Sass Mikkelsen
ARTIKEL

Danske forskere skal lede et af verdens førende videnskabelige tidsskrifter

Roskilde Universitet er blevet tildelt redaktørrollen for det højest estimerede tidsskrift inden for forskning i offentlig forvaltning i verden. RUC er det første universitet uden for USA, der får æren, og det kommer ovenpå en årrække, hvor danske universiteter har bevæget sig op blandt de førende på området.

Powerplays
ARTIKEL

Forskere udvikler nyt værktøj, der skal forebygge sexistiske krænkelser i omsorgsarbejde

Et nyt interventionsværktøj udviklet af forskere fra RUC skal forebygge sexistiske krænkelser mod fx socialpædagoger, social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker og fysioterapeuter.

ekspertliste
ARTIKEL

Ekspertliste - miljø, klima og bæredygtighed

Roskilde Universitet har udarbejdet en ekspertliste med en oversigt over forskere, der beskæftiger sig med områderne klima, miljø og bæredygtighed.

Lektor Aske Kammer
ARTIKEL

Nu skal nyhedsmediernes anvendelse af betalingsmure undersøges

Sammenhængen mellem betalingsmure og redaktionelle strategier er underbelyst. Stort forskningsprojekt skal kortlægge nyhedsmediernes brug af betalt indhold. Lektor Aske Kammer fra Roskilde Universitet er med i projektgruppen bag.

elite
ARTIKEL

To talentfulde ph.d.-studerende fra RUC skal på EliteForsk-ophold i udlandet

Med et EliteForsk-rejsestipendium får to forskere fra RUC mulighed for at rejse til henholdsvis University of Helsinki og Uppsala Universitet og være en del af universiternes forskningsmiljøer for en længere periode.

Kandidatstuderende
ARTIKEL

Roskilde Universitet lancerer efterspurgt uddannelse i samfundsjura

Fra efteråret 2023 kan de første studerende tage en ny kandidatuddannelse i samfundsjura på Roskilde Universitet. Uddannelsen fokuserer på samspillet mellem jura og politikudvikling, og det er netop den kombination af kompetencer, som arbejdsgiverne efterspørger.

Nye RUC-studerende går mod universitetet
ARTIKEL

Markant stigning i kvote 2-ansøgninger til Roskilde Universitet

Betydeligt flere har søgt ind på RUC via kvote 2 i år sammenlignet med 2022.

Vi tænker fremad - og former fremtiden

Roskilde Universitet er sat i verden for at udfordre de akademiske traditioner og eksperimentere med nye måder at skabe og tilegne sig viden på. På RUC dyrker vi den projekt- og problemorienterede tilgang til vidensudvikling, fordi man opnår de mest relevante resultater ved at løse virkelige problemer i fællesskab med andre. Vi dyrker tværfagligheden, fordi ingen væsentlige problemer kan løses ud fra ét fagligt synpunkt. Og vi dyrker åbenheden, fordi vi tror på, at inddragelse og videndeling er en forudsætning for den frie tanke, demokrati, tolerance og vækst.

Video om Roskilde Universitet
Studerende på græsset

En partner til din virksomhed?

Roskilde Universitet tilbyder en række muligheder for samarbejde. Både med forskere og studerende.