Vis hovedmenu

Roskilde Universitet på Folkemødet 2022

Mennesker på cirkuspladsen, taget af fotograf Pelle Rink

Debattører

Opdateres løbende

Lone Simonsen

Professor Lone Simonsen

Lone Simonsen er professor ved Institut for Naturvidenskab og Miljø og leder af forskningscenteret PandemiX, hvor man forsker i epidemier, pandemier og i vaccinernes effekt/virkning.  

Lone Simonsen deltager i to debatter fredag den 17. juni.

Den ene debat, som er arrangeret af Carlsbergfondet, handler om videnskabens rolle og befolkningens opfattelse af videnskab og forskning. Debatten er fra kl. 11.45-12.30 ved N12.

Den anden debat, som er arrangeret af Statens Serum Institut, handler om COVID-19. Der bliver bl.a. sat fokus på, om nedlukningerne virkede, og om man kunne have gjort noget andet under pandemien. Debatten er fra kl. 15.15-16.00 ved J Kæmpestranden.

 

Hanne Leth Andersen

Rektor Hanne Leth Andersen

Hanne Leth Andersen er rektor for Roskilde Universitet og har en ph.d. i fransk sprog og har tidligere bl.a. været direktør og professor ved CBS Learning Lab. Hun er en erfaren debattør og et engageret uddannelsesmenneske, der ofte diskuterer uddannelseskvalitet og uddannelsespolitik i den offentlige debat. 

Hanne Leth Andersen er medlem af det Internationale Advisory Board for det Norske Forskningsråd (fra 2018) og har været formand for international jury i forbindelse med den franske stats store investeringer i fremtidens uddannelser (2017-2018).

På Folkemødet deltager Hanne Leth Andersen bl.a. i et uddannelsespolitisk symposium torsdag den 16. juni kl. 20 i Galleri Klejn, Storegade 1, Allinge. Symposiet, som er arrangeret af DEA, sætter fokus på uddannelsespolitiske ambitioner.

Hanne Leth Andersen deltager også en debat om dimittendledighed. Debatten finder sted fredag 17. juni kl. 15.30 og er arrangeret af Magistrenes A-kasse.

 

Jo Krøjer

Lektor Jo Krøjer

Jo Krøjer forsker i køn og arbejdsliv, herunder manglende ligestilling, kønsbetinget ulige løn, sexisme og sexistiske krænkelser, kønnede hierarkier og det kønsopdelte arbejdsmarked. Har i mange år arbejdet med interventionistiske metoder i kønsforskning.

Bestyrelsesmedlem i SexismEdu., der initierede og organiserede indsamlingen af vidnesbyrd om sexisme i akademia. Leder af forskningsgruppen Organisering, Etik og Social Bæredygtighed.

Jo Krøjer deltager i to forskellige paneldebatter fredag den 17. juni. Begge debatter er ved Folkemødets plads A7 ved Cirkuspladsen.

Den første debat tager udgangspunkt i, hvordan man kan fastholde pigers fascination af motorer og store maskiner i voksenlivet, så de vælger chaufførfaget til. Denne debat er fra kl. 14-14.25.

Den anden debat tager udgangspunkt i den skæve kønsfordeling i transportsektoren, og hvordan fraværet af kvinder evt. kan ændres. Denne debat er fra kl.15.35-16.

Tine Rostgaard

Professor (MSO) Tine Rostgaard

Tine Rostgaard er professor (MSO) på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv. Hendes forskning har særligt fokus på ældrepleje, politik og praksis.

Hun deltager i to debatter på Folkemødet den 17. juni. Den ene debat omhandler ledelse af fremtidens ældreområde, og den anden debat handler om statistikker på ældreområdet.

 

Lektor Laura Horn

Lektor Laura Horn

Laura Horn er lektor i politisk økonomi ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, og hun deltager i tre debatter på Folkemødet.

Torsdag den 16. juni kl. 12-13 deltager hun i debatten ’Klimavenlig vækst i Danmark – er det muligt?’ i DSTs telt, hvor der dykkes ned i de vigtigste tal i klimadebatten.

Fredag den 17. juni kl. 9-10 er hun med i en debat om feministisk økonomi og (u)ligeløn, der sætter fokus på sygeplejersker og jordemødres rolle og forhold på arbejdsmarkedet.

Lørdag den 18. juni kl. 10.45-11.30 deltager hun i en debat om klima og uddannelse, som er organiseret af Danske Studerendes Fællesråd. Debatten tager pulsen på den grønne omstilling på universiteterne.

Ph.d.-studerende Line Weldingh

Line Weldingh er ph.d.-studerende ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab. Hun undersøger, hvordan og hvorvidt formidlingen af klimaforandringer støder sammen med dansk nyhedsjournalistiks strukturer og normer.

På Folkemødet deltager hun i et debatarrangement om dansk klimajournalistik og journalistikkens rolle i klimakrisen arrangeret af Den Grønne Ungdomsbevægelse. Arrangementet foregår fredag den 17. juni kl. 11-12.30 ved H2 - Klimaskibet.

Sidsel Lond Grosen

Lektor Sidsel Lond Grosen

Sidsel Lond Grosen er lektor på Institut for Mennesker og Teknologi og tilknyttet Center for Arbejdslivsforskning. Sidsel har deltaget som forsker i udviklings- og forskningsprojektet Future Work Lab, der har fokus på trivsel i fremtidens digitale arbejdsliv.

Lektor Sidsel Lond Grosen deltager i en debat om, hvordan vi gennem strukturerede eksperimenter kan indrette det fleksible arbejdsliv, så medarbejdere og ledere trives. Debatten finder sted fredag den 17. juni fra 11.30-12.30 i Finansteltet.

Lektor Kristoffer Kropp

Lektor Kristoffer Kropp

Kristoffer Kropp er lektor på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv og er derudover forperson for Det Unge Akademi. 

På Folkemødet deltager han i to debatter torsdag den 16. juni.

Torsdag d.16. juni kl.16:00-16:45 deltager han i en debat om hvordan man kan realisere tværfaglig forskning, samt hvordan dette gavner videnskaben og samfundet. 

Den anden debat er ligeledes torsdag kl.18:30-19:20. Denne debat omhandler forskernes frihed.

Christian Groes

Lektor Christian Groes

Christian Groes er lektor på Institut for Kommunikation & Humanistisk Videnskab og er tilknyttet Center for Køn, Magt og Mangfoldighed. Christian har været leder af projektet ’Sugardating blandt marginaliserede unge’ de seneste tre år, og har netop udgivet rapporten ”byttedating i Danmark”, der giver et nuanceret billede af unges baggrund, motiver og oplevelse med sugardating. Projektet er støttet af Velux-fonden og er udført i samarbejde med bl.a. RedenUng.

Til Folkemødet opridser lektor Christian Groes hovedpointerne fra projektet under en debat om sugardating, og hvilken effekt det har på unge. Sugardating har de seneste år medført en række dokumentarprogrammer, skabt røre i debatspalterne og bekymring hos forældre og fagfolk. Debatten finder sted torsdag den 16. juni klokken 17.00-18.00 i Velfærdsteltet.

 

 

Henrik Lambrecht Lund

Lektor Henrik Lambrecht Lund

Henrik Lambrecht Lund er lektor ved Institut for Mennesker og Teknologi og er også tilknyttet Center for Arbejdsliv. I sin forskning undersøger han det psykosociale arbejdsmiljø og det arbejdssociologiske felt, og han lægger vægt på de psykosociale belastninger på arbejdspladsen og arbejdslivets kvalitet. 

Henrik Lambrecht Lund holder oplæg hos HK Kommunal om, hvordan ledere kan navigere i de nye hybridformer på arbejdspladsen. Baggrunden for oplægget er et forskningsprojekt om ledelse af hybride arbejdsformer i den kommunale sektor. Oplægget vil finde sted kl.12-13 d.16. juni ved J60 - Kæmpestranden. 

Thomas Søbirk Petersen

Professor Thomas Søbirk Petersen

Thomas Søbirk Petersen er professor på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, og han har tidligere siddet i Det Etiske Råd og sidder nu i Det Dyreetiske Råd. Han forsker bl.a. i medicinsk etik, neuroetik og sportsetik.

Thomas Søbirk Petersen deltager i en debat omkring de hårde vilkår, der er i Tour De France, og hvordan de mange dopingsager påvirker sporten, cyklisterne og sportskroppen. Debatten afholdes fredag d.17. juni, 16:30-17:20 G30 - Yder-/Indermolen. 

 

 

 Fatima AlZahra'a Alatraktchi

Adjunkt Fatima AlZahraa Alatraktchi

Fatima AlZahraa Alatraktchi er adjunkt på Institut for Naturvidenskab og Miljø og forsker i, hvordan måling af biomarkører kan bruges til at forstå sygdomsforløb. 

På Folkemødet deltager hun i Roskilde Universitets fødselsdagsfest. 

 

Kristian Syberg

Lektor Kristian Syberg

Kristian Syberg er lektor ved institut for Naturvidenskab & Miljø. Hans forskning er primært fokuseret på det tværfaglige område inden for risikovurdering og regulering af kemikalier og plastikforurening – herunder mikroplast. Kristian har for nylig taget initiativ til at samle de mest fremtrædende danske forskere indenfor plastikforurening i et fælles konsortium. Dette udgør nu det danske nationale center for forskning i havplastikforurening, kaldet Marine Plastic.

Kristian Syberg deltager i debatten, ”Havet i fokus” fredag den 17. juni klokken 09:15 - 10:00. Debatten er arrangeret af Velux Fonden og Danmarks Naturfredningsforening. Her fortæller Kristian Syberg og Marineplastic mere om, hvordan de arbejder med at forbedre havmiljøet indenfor plastikforurening og bringer denne viden i spil ved at foreslå samfundsmæssige løsninger til politikerne.

 

vestergaard

Lektor Jakob Vestergaard

Jakob Vestergaard er lektor i samfundsøkonomi på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv.

Han deltager i debatten 'Økonomers magt' af Rethinking Economics Danmark lørdag d. 18. juni kl 17-18 i Handelsskibet (H3).