Vis hovedmenu

Roskilde Universitet på Folkemødet 2018

Folkemødet

Debatter

Roskilde Universitet afholder i år tre debatter. Derudover deltager universitetets forskere i en lang række andre debatter. Roskilde Universitet står også bag MingleMøde Sjælland på Grønbechs Hotel sammen med Absalon og EASJ (kræver tilmelding).

#metoo – Hvad nu?

Roskilde Universitets debat #1

Metoo-bevægelsen fyldte meget i 2017 og 2018, men mange danskere mener ikke, den har haft en effekt. Er der tale om en nødvendig, men overdrevet debat? Og hvordan kommer vi videre? 

Deltagere: Lektor og kønsforsker Christian Groes, RUC, professor Drude Dahlerup, RUC, jurist og radiovært på Radio 24Syv Nima Zamani, medlem af Ligestillingsudvalget Jane Heitmann (V), medlem af Ligestillingsudvalget Christian Juhl (Ø), medlem af Ligestillingsudvalget Josephine Fock (Å).
Ordstyrer: Lektor Silas Harrebye

Hvornår: Torsdag kl. 16:30-17:30
Hvor: Røgeriets debattelt, F10.

 

Ledelse i den offentlige sektor

Roskilde Universitets debat #2

Den offentlige sektor er i rivende udvikling. Nye dagsordener med fokus på innovation, tværgående samarbejde, opprioriteringen af fagligheden og mobilisering af samfundets ressourcer trænger sig på. Det udfordrer den måde, der ledes på i den offentlige sektor. Nogen argumenterer for, at den gamle forestilling om offentlige ledere som fremadskuende strateger med indsigt i mål og midler og beføjelser til at bruge pisk, gulerod og prædikerne til at motivere medarbejderne, er forældet. Uanset hvad er der behov for at debattere fremtidens offentlige lederskab med afsæt i Ledelseskommissionens betænkning og nye og gode ledelseserfaringer.

Deltagere: Professor Jacob Torfing, RUC, minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V), professor Lotte Bøgh Andersen, Aarhus Universitet, kommunaldirektør i Gentofte Frank E. Andersen, direktør i Moderniseringsstyrelsen Poul Taankvist.
Ordstyrer: Prorektor Peter Kjær

Hvornår: Fredag kl. 12-13
Hvor: Strandvejens Debattelt, B19

Skal ghettolisten rives ned?

Roskilde Universitets debat #3

Skal ghettoerne rives ned som statsministeren foreslår… eller er det ghettolisten, der skal rives ned? Giver det mening at snakke om ghettoer i et velfærdssamfund som det danske? Hvordan håndterer vi bedst udfordringerne i de forsømte boligområder?

Deltagere: Boligforsker og lektor Troels Schultz Larsen, RUC, boligordfører Kaare Dybvad (S), boligordfører Søren Egge (EL), forskningschef Hans Thor Andersen, Statens Byggeforskningsinstitut, direktør for BL Bent Madsen.
Ordstyrer: Prorektor Peter Kjær

Hvornår: Lørdag kl. 12-13
Hvor: Danchells Debattelt, A36

Debattører

Opdateres løbende

Portrætfotografi

Professor Eva Sørensen

Eva Sørensen er professor i offentlig administration og demokrati. Hun forsker i nye demokrati- og styreformer med særlig fokus på, hvordan de påvirker rollefordelingen mellem politikere, administratorer, medarbejdere og borgere, foreninger og virksomheder. Hun er for tiden ved at skrive en bog om udviklingen af en ny form for interaktiv politisk ledelse, der har potentialet til at blive en modvægt til tidens autoritære populisme. 

Portræt af professor Jacob Torfing

Professor Jacob Torfing

Jacob Torfing er professor i politik og institutioner og forsker i styrings- og ledelsesreformer, netværksstyring, samarbejdsdrevet innovation og samskabelse. Har er er særligt optaget af, hvordan den offentlige sektor kan løse sine opgaver og skabe innovation gennem et øget samspil med borgere, foreninger, organisationer og virksomheder. Igangværende forskningsprojekter spænder fra politisk ledelse over grøn omstilling til strategisk omstilling til samskabelse i den offentlige sektor.

Deltager i RUC’s debat om ledelse i det offentlige.

Portrætfoto

Lektor Silas Harrebye

Silas Harrebye er lektor på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, hvor han forsker i nye former for demokratisk deltagelse, sociale bevægelser og kreativ aktivisme. Han er for tiden særlig nysgerrig på, hvordan populismen omorganiserer det politiske landskab og udfordrer de traditionelle politiske forandringsteorier. I sin kommende bog spørger Silas om vi i Danmark er gået i demokratisk koma. Og hvis chokterapi er den nødvendige behandling, hvordan sådanne i så fald kan se ud.

Ordstyrer i RUC’s metoo-debat.

Portrætfoto

Rektor Hanne Leth Andersen

Hanne Leth Andersen er rektor for Roskilde Universitet, har en ph.d. i fransk sprog og har tidligere bl.a. været direktør og professor ved CBS Learning Lab. Hun er en erfaren debattør og et engageret uddannelsesmenneske, der ofte diskuterer uddannelseskvalitet og uddannelsespolitik i den offentlige debat. Hun står bag en lang række bøger om uddannelse og har senest udgivet bogen ’Til dannelse eller nytte?’ sammen med Jens Christian Jacobsen.

Deltager bl.a. i EVA's debat om tests og Dansk Magisterforenings Studerende studielivsquiz torsdag og i 'Den store kvalitetsdebat' ved Akkrediteringsinstitutionen fredag. 

Adjunkt Tina Øllgaard Bentzen 

Tina Øllgaard Bentzen forsker i offentlig styring og ledelse på Institut for samfund og Erhverv. Hun er særligt optaget af hvordan tillid kan spille konstruktivt sammen med kontrol i den offentlige sektor samt mulighederne for at bruge samskabelse som springbræt for en styring der i højere grad understøtter kerneopgaven. Tina forsker også i politisk ledelse og har især fokus på de muligheder og udfordringer der er forbundet med mere interaktive politiske ledelsesformer. 

Deltager i en debat i samskabelsesarenaen.

Troels Schultz Larsen

Lektor Troels Schultz Larsen

Troels Schultz Larsen er boligforsker og lektor på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv.

Deltager i RUC's ghettodebat.

Christian Groes 2

Lektor Christian Groes

Lektor på Kultur- og Sprogmødestudier ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab. Tilknyttet RUC's forskningscenter Center for Køn, Magt og Mangfoldighed. 

Deltager i RUC's #metoo-debat.

Peter Kjær

Prorektor Peter Kjær

Prorektor på Roskilde Universitet med ansvar for forskning.

Ordstyrer på debatter hos Roskilde Universitet og Danske Universiteter.

 

Iben Aamann

Lektor Iben Charlotte Aamann

Iben Charlotte Aamann er ekstern lektor på Center for Sundhedsfremmme på Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet. Udtaget til Ph.d. Cup 2018. 

Deltager i to arrangementer; en debat om forskningsformidling samt holder oplæg om sin forskning sammen med de andre finalister fra Ph.d. Cup 2018. Begge dele afholdes af Information.

 

 

 

Charlotte Bech Lau

Ekstern lektor Charlotte Bech Lau

Ekstern lektor ved Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet.

Charlotte Bech Lau vil være debatdeltager på Den Sociale Scene torsdag kl. 15-16, om ”Livsrum og lokale fællesskaber som en mulig vej frem mod en mere livsglad og bæredygtig velfærd”- inviteret af INSP! Roskilde og Helsingør Kommune.

Lektor Katia Dupret

Lektor Katia Dupret

Katia Dupret er studieleder for Master i Social Entreprenørskab ved Institut for Mennesker og Teknologi.

Katia Dupret vil være paneldebatdeltager debatten 'Socialøkonomisk virksomhed turbo!' i 'Det socialøkonomiske telt' på Kæmpestranden (J22) lørdag den 16. juni kl. 15-16.

Med udgangspunkt i en konkret problemstilling vil panelet med hjælp fra publikum lave et koncept til en socialøkonomisk virksomhed, der både kan tjene penge og løse det konkrete sociale problem.

Jacob Dahl Rendtorff

Professor (mso) Jacob Dahl Rendtorff

Jacob Dahl Rendtorff er professor (mso) ved Institut for Samfund & Erhverv.

Jacob Dahl Rendtorff vil være debatdeltager i debatten ’Skaber frivillighed bundlinje?’ Eventen foregår i AskovFondens telt på Kæmpestranden J4 den 16. juni kl. 10.30-11.15 og er arrangeret af Askovsfonden og CSR Forum.

Lone Simonsen

Professor Lone Simonsen

Lone Simonsen er professor ved Institut for Naturvidenskab og Miljø og forsker i epidemier og pandemier.

Deltager i debatten 'Hvad gør vi, når den spanske syge kommer igen?' ved Statens Serum Institut lørdag.