| Forskningsnyt

Forsker fra RUC udtaget til Ph.d. Cup-finalen

Ph.d. og ekstern lektor Iben Aamann fra Roskilde Universitet er en af fem finalister i årets udgave af Ph.d. Cup. Finaleshowet finder sted den 24. april.
Iben Aamann
Iben Aamann, Roskilde Universitet. Foto: Uffe Weng.


DR Koncerthuset lægger scene til, når fem forskere skal præsentere deres forskning i finalen af formidlingskonkurrencen Ph.d. Cup tirsdag den 24. april 2018. En af disse forskere er Iben Aamann, ekstern lektor fra Roskilde Universitet.

Iben Aamann er udvalgt på baggrund af hendes ph.d.-afhandling 'Kampen for det sociale renommé. Forældreskab og forebyggelse i et klasseperspektiv', hvor hun sætter fokus på, hvordan social klasse har betydning for, om man bliver betragtet som sund og dermed ansvarlig.

Se forsvaret på Roskilde Universitets videoportal 

Afhandlingen handler om forældreskab og konsekvenserne af, at sundhed har fået status som en ideologi.

"På den ene side er samfundet optaget af at forebygge social ulighed i sundhed, men på den anden side er man meget lidt tilbøjelig til at forstå ulighed som noget andet og mere end blot visse individers manglende evne til at træffe fornuftige livsstilsvalg," påpeger Iben Aamann på baggrund af sin forskning.

"Forebyggelse drejer sig i denne individualiserede udgave om at få den enkelte til at træffe de rigtige valg og om at identificere problemer, før de opstår. Dermed bliver familier underlagt en form for løbende vurdering af, om de er i risiko for at udvikle problemer, og om de evner at træffe sunde valg. Dette højst moraliserede terræn kan være med til at øge uligheden. Problemet er nemlig, at sundhed bestemmes af meget andet end forældres evne til at træffe fornuftige valg," lyder en af konklusionerne i Iben Aamanns ph.d.-afhandling.

Iben Aamann har lavet en etnografisk undersøgelse blandt forældre til nystartede skolebørn på tre skoler, og feltstudiet er gennemført til forældremøder, på legepladser, til trivselsmøder og fødselsdage, til klassefester, til 15 skole-hjem-samtaler og 28 indskolingssamtaler med skolesundhedsplejersker.

Ph.d. Cup har som formål at sprede dansk forskning til en bred offentlighed ved at sætte fokus på de bedst formidlede ph.d.-afhandlinger fra de danske universiteter. Det sker blandt andet med et tv-transmitteret finaleshow i DR Koncerthuset. Formidlingskonkurrencen er et samarbejde mellem Dagbladet Information, DR og Lundbeckfonden.
 

Mere Information

For yderligere information kontakt Iben Aamann, e-mail: ica@ruc.dk, tlf.: 4674 3570