| Tæt på videnskaben

Vandlopper kan disrupte marin fiskeopdræt

Flere års intensiv forskning på RUC har dokumenteret, at vandloppelarver har et stort potentiale som foderkilde til fisk. Nu går forskningsgruppen bag resultaterne sammen med en nordjysk fiskeproducent i et udendørs storskalaprojekt, der sikrer stabil adgang til vandlopper uanset årstid. Det kan gøre opdræt af varmtvandsfisk til en bæredygtig forretning og sende danskproducerede Yellowtail Kingfish ud til sushirestauranter i hele Europa.
Benni Winding Hansen ved akvarie
I dag spiller vandlopper en forsvindende lille rolle i industrien, der opdrætter havfisk. Det vil Benni Winding Hansen og hans forskerkollegaer lave om på. Pressefoto: Jón Bjarni


I et nyt forskningsprojekt møder en fiskeproducents virkelighed i Thy den allernyeste forskning i vandlopper. I projektet, der er støttet af bl.a. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, skal man undersøge, hvordan resultater fra laboratorierne på Roskilde Universitet kan omsættes til en stabil, industriel udendørs produktion af vandloppelarver året rundt. En innovation, som sikrer adgang til billigt foder med en optimal biokemisk profil for fiskelarvers overlevelse og vækst. For vandlopper kan være vejen til større overlevelse blandt fiskeyngel, større sundhed i voksne fisk og generel højere kvalitet af producerede fisk.

»Der er i dag et stort verdensmarked for salg af levende foder. Hvis dette marked kan disruptes af vandlopper, vil der være stort potentiale. Ikke bare økonomisk i forhold til salg af vandlopper som levende fiskelarvefoder. Men også i forhold til at dyrke fisk af høj kvalitet og samtidigt sikre større diversitet i de arter, der opdrættes,« siger Benni Winding Hansen.

Han har siden midten af 1980’erne forsket i vandloppers økologi, biologi og fysiologi. Gennem de seneste 15 år er grundforskningen suppleret med anvendelsesorienterede projekter, der optimerer industriel produktionen af levede foder.

Vandlopper er naturens valg

Vandlopper er klodens mest udbredte, flercellede organisme og har en helt central position i alle vandige økosystemer. Med undtagelse af laksefisk er alle fisks larver afhængige af levende foder, og netop vandloppelarver er i naturen den primære fødekilde for fisk på larvestadiet.

Vandlopper henter næring fra mikroalger med et højt indhold af omega-3- og 6-fedtsyrer. Vandloppelarvens fedtsyreprofil har afgørende betydning for fiskelarver, der har brug for den rigtige fedtsyrebalance for at udvikle bl.a. nervesystem, sanseapparat og pigmentering optimalt.

»Det giver altid god mening at lære af evolutionen, og vandlopper er naturens valg. Så det er oplagt at masseproducere vandlopper og erstatte de foderemner, der bruges i dag,« siger Benni Winding Hansen.

I dag spiller vandlopper en forsvindende lille rolle i industrien, der opdrætter havfisk. Som foderemner anvender industrien typisk de to organismer hjuldyr og saltsøkrebs, der begge hører naturligt hjemme i ferskvand. De er lette at anvende i produktion af fisk, men er fattige på omega-3- og 6-fedtsyrer, og det har negative konsekvenser for fiskens overlevelse, udvikling og i sidste ende også for produktionsomkostningerne.
 

Benni Winding Hansen
Benni Winding Hansen tager vandprøver i forbindelse med målinger af biologiske forhold i en fiskelarvetank. Pressefoto: Jón Bjarni
Benni Winding Hansen
I dag stammer cirka 50% af det samlede udbytte af fisk fra opdræt. Her ses Benni Winding Hansen i Roskilde Havn. Pressefoto: Jón Bjarni.

Fakta om marin fiskeopdræt

  • På globalt plan foregår langt den overvejende del af fiskeopdræt i ferskvand: Kun 15% af den samlede produktion stammer fra marin fiskeopdræt, dvs. opdræt af fiskearter, der stammer fra verdenshavene.
  • Også i Danmark produceres langt den største del af opdrættede fisk i ferskvand. Primært regnbueørreder fra konventionelle dambrug: Danske producenter har en århundrede lang tradition for at fokusere på netop regnbueørreder, der er billige og relativt ukomplicerede at producere.
  • Til trods for, at opdræt af fisk med udspring i verdenshavene fortsat udgør en beskeden del af den danske produktion, er der tale om et erhverv i tydelig vækst. Priserne for marine fisk er attraktive og efterspørgslen overstiger langt produktionen.
  • Andelen af marine fisk, der produceres i opdræt, oversteg i 2016 50% af den samlede mængde på verdensplan ifølge FN’s ’Food and Agriculture Organization’.
  • Anvendelsen af vandlopper som foder til fiskeyngel gør det muligt at opdrætte nye fiskearter i saltvand – og det kan mindske trykket på vilde fiskebestande såsom tun.