| Nyhed

Studiestart: Fællesskab, samarbejde og Cartoons foran stationen

Tirsdag havde de nye studerende deres første dag på campus, og allerede på Trekroner Station fik de en hurtig indføring i den særlige RUC-ånd.
Studiestart 2023 studerende ved basketballbanen
RUC-studerende bydes velkommen foran Trekroner Station. De påbegynder en af Roskilde Universitets bacheloruddannelser, som alle er tværfaglige og anvendelsesorienterede.


Trekroner Station. En tirsdag i august. De nye RUC-studerende ankommer i bølger. De går sammen men alligevel ikke. Det hele er stadig for nyt til, at man tør tale til personen ved siden af sig.

Foran stationen bliver de budt velkommen af de garvede RUC’ere. Rusvejlederne samler de morgentrætte og lidt usikre førsteårsstuderende og instruerer dem straks i at udføre en dans til tonerne af Cartoons landeplage fra 1998, ”Which Doctor”.

“Ooh ee ooh ah ah ting tang walla walla bing bang!”

Så er studietiden skudt i gang. Og efter dansen fortsætter sammenrystningen med en speeddating-seance, inden rusvejlederne fører dem ind på campus, hvor de skal bruge de næste år på at udfordre de akademiske traditioner og løse virkelighedens problemer i fællesskab med andre, som er en del af Roskilde Universitets mantra.

Og netop fællesskab og samarbejde er også prorektor Peter Kjærs budskab, da han kort efter holder sin velkomsttale for de studerende.

”Samarbejde er et vigtigt håndværk, men det er også et svært håndværk,” siger han fra scenen.

Og han fortsætter:

”Vær ambitiøse, men giv også jer selv og hinanden plads til at lave fejl undervejs.”
 

Leah Juul, studerende på Roskilde Universitet
Leah Juul ser frem til at begynde på den humanistiske bacheloruddannelse.
Nye RUC-studerende går mod universitetet
De nye studerende går fra stationen mod universitetet