| Nyhed

RUC og Københavns Kommune er del af nyt EU-finansieret projekt om byers bæredygtige fødevaresystemer

I det internationale forskningsprojekt FOOD TRAILS skal professor Niels Heine Kristensen være med til at udvikle metoder, som europæiske byer kan bruge i deres fødevarepolitikker.
EU-flag


Hvordan kan store byer bidrage til at udvikle fremtidens bæredygtige fødevaresystemer, som kan sikre, at eksempelvis de 70.000 daglige måltider i Københavns Kommunes institutioner lever op til kommunens miljø- og klimamålsætninger?

Det spørgsmål skal en lang række internationale partnere undersøge i et nyt EU-finansieret forskningsprojekt ved navn FOOD TRAILS. Roskilde Universitet og Københavns Kommune står for den danske del af projektet, hvor København er en af projektets 11 partnerbyer.

Formålet med projektet er opbygge og dele evidens, som beslutningstagere kan bruge i opbygning af mere bæredygtige fødevaresystemer med særlig fokus på at styrke regionale og cirkulære fødevaresystemer. Det skal ske ved hjælp af såkaldte living labs, der er inddragende metoder, som bliver benyttet og evalueret i konkrete praksisser, i byerne på tværs af Europa.

Roskilde Universitet vil arbejde tæt sammen med Københavns Kommune for at undersøge, hvordan offentlige indkøb kan bruges til at udvikle bæredygtige cirkulære fødevaresystemer, der bygger videre på Københavns Kommunes erfaring med offentlige indkøb af økologisk mad og kommunens arbejde med at finde metoder til at realisere den nye mad- og måltidsstrategi. Partnerbyerne i FOOD TRAILS har alle en målsætning om at nå bæredygtighedsmål formuleret af FN og EU.

Professor Niels Heine Kristensen, der er leder den danske del af forskningsprojektet, fremhæver, at forskningen på Roskilde Universitet har resulteret i metoder og værktøjer, der fokuserer på både aktuelle og strukturelle udfordringer, og at man i samspil med den mere teoretiske forskning har arbejdet med at finde konkrete løsninger gennem involverende og handlingsorienterede metoder.

”Vi ser frem til projektet som vil betyde en markant styrkelse af vores forskning i samarbejde med både kommunale og akademiske partnere om bæredygtige fødevaresystemer. I forhold til vores forskning i bæredygtige fødevaresystemer arbejder vi med en proaktiv tilgang, der kan bidrage til at finde faktiske og brugerorienterede løsninger i overgangen til mere bæredygtige fødevaresystemer. Der er et reelt behov for nytænkning og ny viden i forhold til at forbinde byer og landdistrikter på en ny konstruktiv måde,” siger han.

FOOD TRAILS vil bidrage til udviklingen af EU's nye ’Farm to Fork’-strategi, der har som mål at føre til et sundere og mere bæredygtigt fødevaresystem i EU, og det nye projekt skal munde ud i etablering af et netværk af lignende pilotprojekter og living labs på tværs af Europa. På lang sigt skal FOOD TRAILS opbygge et solidt grundlag for, hvordan byer kan bidrage til løsninger på en bred vifte af miljømæssige, sociale og økonomiske udfordringer, som gør byerne i stand til bedre at indfri eksempelvis FN’s Verdensmål.

FOOD TRAILS bygger videre på erfaringer fra The Milan Urban Food Policy Pact, som mere end 100 byer har underskrevet. Pagten, som blandt andet København er medunderskriver af, danner grundlag for deling af viden og ekspertise inden for udvikling af kommunale fødevarepolitikker med det formål at udvikle bæredygtige fødevaresystemer, der eksempelvis skal sikre sund og økonomisk tilgængelig mad til alle borgere.

 

Fakta Om FOOD TRAILS:

FOOD TRAILS er et fireårigt forskningsprojekt, som modtager cirka 90 millioner kroner fra det europæiske forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020. Den danske andel udgør cirka 11 millioner kroner.

Målet er at gøre processen fra landbrugsproduktion til forbrug bæredygtig, fremme en ressourceudnyttelse uden spild og sikre, at byerne får sunde måltider.

FOOD TRAILS’ 11 partnerbyer er København, Bergamo (Italien), Birmingham (Storbritannien), Bordeaux (Frankrig), Funchal (Portugal), Grenoble (Frankrig), Groningen (Holland), Milano (Italien), Thessaloniki (Grækenland), Tirana (Albanien) og Warszawa (Polen).

Ud over Roskilde Universitet indgår syv andre universiteter og organisationer. Det er Fondazione Milano Politecnico (Italien), Eurocities (Belgien), Slow Food International (Italien), EAT Foundation (Norge), Cardiff University (Storbritannien), Wageningen Research (Holland) og Cariplo Factory (Italien).

 

Er du interesseret i at arbejde med lignende udfordringer i din uddannelse?

Læs mere om TekSam-Miljøplanlægning på RUC