| Nyhed

Nyt forskningscenter vil komme plastik i havet til livs

Et nyt dansk forskningscenter for banebrydende forskning i plastforurening i havet samler danske universiteter – herunder Roskilde Universitet – og fagområder for at udvikle løsninger på problemet. VELUX FONDEN har bevilget 20 millioner kroner til forskningscentret.
Plastik på strand med fisk - Colourbox
I et nyt forskningscenter på tværs af forskningsinstitutioner kommer RUC-forskere blandt andet til at arbejde med undersøgelser af mulige effekter af mikro- og nanoplastforurening på dyr og dyresamfund i havmiljøet. Foto: Colourbox

 

Plastforurening i verdenshavene er et stigende problem for både naturens og menneskers sundhed. Derfor går danske forskere sammen på tværs af danske universiteter og Nationalmuseet om at udvikle viden og løsninger på et af nutidens største miljøproblemer.

Forskningscentret MarinePlastic modtager en bevilling på 20 millioner kroner fra VELUX FONDEN og har base på Aalborg Universitet, hvor professor Jes Vollertsen er centerleder. Roskilde Universitet er en del af forskningscentret sammen med Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet og Nationalmuseet.

”Plastforurening er et stigende problem, der kræver handling hurtigst muligt. Derfor er det afgørende, at vi nu forener indsatsen på tværs af fagområder og institutioner, så vi kan samle vores viden, øge vores forståelse og foreslå løsninger i fællesskab,” siger centerleder ved MarinePlastic, professor Jes Vollertsen fra Aalborg Universitet.

Roskilde Universitets repræsentanter i forskningscentret er lektorerne Kristian Syberg, Annemette Palmqvist og Farhan Khan, som kommer til at deltage i det generelle arbejde i centret, hvor de blandt andet skal være med til at udvikle metoder til bestemmelse af plastforurening i havene.

RUC-forskerne kommer til at arbejde med undersøgelser af mulige effekter af mikro- og nanoplastforurening på dyr og dyresamfund i havmiljøet. Det kommer blandt andet til at dreje sig om at undersøge, om mikroplast kan optages over tarmvæggen i fisk.

Desuden skal forskerne lave analyser af regulering, og hvordan samfundet bruger viden fra videnskaben på området.

”MarinePlastic vil ikke bare løfte og samle dansk forskning, men vil ligeledes være en stor platform for os til yderligere at manifestere dansk forskning i en international kontekst,” siger lektor Kristian Syberg fra Roskilde Universitet.

Roskilde Universitet kommer også til at lægge lokaler til møder og workshopper, så universitetet bliver centrum for en række netværksaktiviteter i forskningscentret. RUC’s andel af bevillingen fra VELUX FONDEN udgør cirka fire millioner kroner.
 

Plastforurening skal løses i fællesskab

MarinePlastic skal arbejde med plastforurening fra flere vinkler. Blandt andet skal forskerne indsamle viden om plastforureningens typer, årsager, omfang, spredning, nedbrydning og miljømæssige konsekvenser. Det spænder over alt fra kæmpe efterladte fiskenet til plastikposer og affald til mikro- og nanoplastik i havmiljøet.

”MarinePlastic er som tværfagligt samarbejde ret unikt, og vi ser det som en stor mulighed for at vise, hvor langt vi kan nå ved at samarbejde. Ud over de involverede partnere har vi ligeledes en følgegruppe med repræsentanter for miljøorganisationerne, industrien og myndighederne. Dialogen med og feedback fra følgegruppen vil være med til at sikre, at MarinePlastic ikke bare leverer forskning på internationalt niveau, men ligeledes sikrer, at denne forskning bliver så samfundsrelevant som muligt,” siger Kristian Syberg.

Selvom MarinePlastic grundlæggende er et forskningscenter, der skal publicere videnskabelige artikler, så har projektet også et erklæret mål om at udvikle konkrete løsningsforslag og gavnlige tiltag i samarbejde med beslutningstagere.
 

Partnerne arbejder sammen om at nå et fælles mål

Mens Aalborg Universitet står i spidsen for forskningscentret og koordinerer samarbejdet, bidrager de forskellige universiteter og forskergrupper med forskellig ekspertise for i fællesskab at forstå og finde løsninger på det komplekse plastproblem:

Aalborg Universitet udvikler analysemetoder, som alle i projektet skal bruge til at beskrive plastforurening. Derudover skal Aalborg Universitet sammen med Aarhus Universitet udvikle nye metoder til at opdage og måle mikro- og nanoplast i havet, som man ikke kan se med de nuværende metoder.

Roskilde Universitet kortlægger, hvilken effekt plastforureningen har på miljøet og på fødekæderne blandt havets dyr og planter, samt bidrager til at forstå de samfundsmæssige konsekvenser.

Danmarks Tekniske Universitet undersøger for eksempel effekten af lovgivning og samfundsmæssige tiltag, der kan reducere plastforurening, og skaber ny viden om mikroplasts skadelige effekter på miljøet.

Aarhus Universitet står i spidsen for arbejdet med at undersøge kilder til plastforurening, og hvordan forureningen spredes i havet.

Nationalmuseet går i dybden med, hvordan plastik i havet bliver nedbrudt til stadig mindre dele, og hvor partiklerne i sidste ende havner.

 

Fakta:

MarinePlastic – The Danish Centre for Research in Marine Plastic Pollution er et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Roskilde Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet og Nationalmuseet og har base på Aalborg Universitet.

Forskningscentret åbner officielt den 1. februar 2019 og skal arbejde intensivt frem til 31. januar 2023 med at indsamle viden og foreslå løsninger på plastforurening i havet.

MarinePlastic har et samlet budget på 26 millioner kroner, hvoraf 20 millioner kroner er en bevilling fra VELUX FONDEN.

 

Mere info:

RUC-forskere og Plastic Change vinder pris for Plastfri Roskilde Fjord