| Forskningsnyt

RUC-forskere og Plastic Change vinder pris for Plastfri Roskilde Fjord

Miljøprojekt styret af forskerne Kristian Syberg, Annemette Palmqvist og Thomas Budde Christensen fra Roskilde Universitet i samarbejde med miljøorganisationen Plastic Change har vundet den danske udgave af Energy Globe Award og deltager nu i den internationale konkurrence.
Annemette Palmqvist
Annemette Palmqvist, forsker og viceinstitutleder på Institut for Naturvidenskab og Miljø, er den ene af de tre forskere bag forskningsprojektet. Foto: Uffe Weng.


Enorme plastiksupper, millioner tons af plastik, der flyder rundt i verdenshavene og tager livet af fugle, fisk og skildpadder. Det er baggrunden for forskningsprojektet ’Plastfri Roskilde Fjord’, der bidrager til at komme den globale plastikforurening til livs. I dag har projektet vundet den danske udgave af Energy Globe Award. Det betyder, at projektet nu indgår i den internationale konkurrence sammen med projekter fra 181 andre lande.
 

Om Plastfri Roskilde Fjord-projektet: 

Som en del af den nye nationalpark ’Skjoldungernes Land’ fungerer Roskilde Fjord som model for, hvordan plastikforurening kan undersøges og takles i et naturligt økosystem, herunder hvordan lokalsamfundet kan beskytte deres lokalområde imod plastforurening.

I projektet har man systematisk kortlagt indholdet af plastik i fjorden og analyseret, om der foregår transport af plastik i fødekæden og effekterne i det lokale økosystem. Et lokalt renseanlæg, Bjergmarken, analyseres for udslip fra spildevand og slam, og det testes hvor effektivt membranteknologi kan rense spildevandet yderligere. Kilder og årsager til forureningen kortlægges, og lokale borgere involveres for at sikre, at fjorden ikke forurenes yderligere med plastik.
 

Samarbejde på tværs

Både Kristian Syberg og direktør i Plastic Change, Henrik Beha Pedersen, er stolte af at repræsentere Danmark i den internationale konkurrence og betoner tværfagligheden som et af projekternes styrker:

”Plastfri Roskilde Fjord er designet til at belyse plastikforurening og mulige løsninger fra et holistisk og tværvidenskabeligt perspektiv. Derudover er projektet blevet til i et tæt samarbejde mellem universiteter, miljøorganisationer, industri, lokale aktører og ikke mindst lokale borgere omkring fjorden,” siger Kristian Syberg, lektor på Institut for Naturvidenskab og Miljø på RUC. 

 

Kristian Syberg
Kristian Syberg har sammen med kollegaerne Annemette Palmqvist og Thomas Budde Christensen og Plastic Change vundet den danske udgave af Energy Globe Award.

Fakta om Plastfrit Hav og bevilling fra VELUX FONDEN og VILLUM FONDEN

Plastfri Roskilde Fjord er et projekt under Plastfrit Hav - et samarbejde mellem Plastic Change, Det Økologiske Råd og Plastindustrien. Øvrige partnere i projektet er Aarhus Universitet, EnviDan og Alfa Laval. VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN har givet en fælles bevilling på 8,9 millioner kroner til Plastfrit Hav. VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN er almennyttige fonde stiftet af Villum Kann Rasmussen – grundlægger af bl.a. VELUX og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.