| Nyhed

Nye uddannelsesnavne og –titler 

Uddannelser på RUC skifter navn og titel. 
Studerende i grupperum
Foto: Lisbeth Holten


Styrelsen for Forskning og Uddannelse har godkendt RUC’s ansøgninger om navne- og titelskift på seks uddannelser.

Det drejer sig om følgende uddannelser: 

  • Bachelorfaget Politik og Administration skifter navn til Bachelorfaget Politik og Forvaltning
  • Kandidatuddannelsen i Politik og Administration skifter navn til Kandidatuddannelsen i Politik
  • Kandidatuddannelsen i Forvaltning skifter navn til Kandidatuddannelsen i Politik og Forvaltning
  • Kandidatuddannelsen i Economics and Business Administration skifter navn til Kandidatuddannelsen i Business Administration and Leadership og ændrer kandidattitel fra cand.soc. til cand.merc.
  • Kandidatuddannelsen i Virksomhedsledelse ændrer kandidattitel fra cand.soc. til cand.merc. 
  • Kandidatuddannelsen i Kommunikation (etfags) skifter navn til Kandidatuddannelsen i Strategisk Kommunikation og Digitale Medier


Ændringerne træder i kraft allerede nu. Navneændringerne vil blive ændret løbende på RUC’s forskellige kanaler og produkter.

Studerende kan vælge

For titelændringene gælder det, at studerende som allerede er optaget på uddannelsen, kan vælge imellem den gamle eller den nye titel på deres eksamensbevis. 

Det vil sige, at hvis man som nuværende studerende eksempelvis er ved at færdiggøre sin uddannelse i Virksomhedsledelse, får man mulighed for at vælge, om der skal stå cand.soc. eller cand.merc. på eksamensbeviset. 

Studerende, som bliver optaget på uddannelserne fremover, vil modtage den nye titel.

 

Mere information

Roskilde Universitet udbyder fremover cand.merc.-uddannelser – de eneste i Region Sjælland