| Nyhed

Ny bestyrelsesformand på RUC: Vi skal blive bedre til at vise, hvordan vi skaber værdi  

Den 1. december tiltræder RUC’s nye bestyrelsesformand Carsten Toft Boesen, der er administrerende direktør for NIRAS. Han vil styrke universitetets samarbejde med regionens erhvervsliv og offentlige sektor og arbejde for en klarere positionering af RUC’s stærke forskningsfelter. 
Carsten Toft Boesen
Carsten Toft Boesen er ny bestyrelsesformand på RUC. Pressefoto.


Det bliver geolog og administrerende direktør for et af Skandinaviens store rådgivende ingeniørvirksomheder Carsten Toft Boesen, der fremover skal styre slagets gang på Roskilde Universitet.

Et atypisk match med RUC, som af omverdenen er bedst kendt for humaniora og samfundsvidenskab? Den teknisk-naturvidenskabelige baggrund tillægger Carsten Toft Boesen dog ikke selv stor vægt i sit bestyrelsesarbejde på RUC.

”Det væsentlige er, som jeg ser det, at jeg kommer med 20 års erfaring med strategisk ledelse – og samtidig et stort engagement i samfundsmæssige forhold og universitetssektoren,” siger Carsten Toft Boesen. 

Tydelig værdiskabelse

En af de ting, der optager den nye bestyrelsesformand, er at gøre det tydeligt for enhver, hvad Danmark får ud af de 0,8 mia., der årligt sendes til RUC:

”Vi skal blive bedre til at demonstrere, at RUC’s forskning, innovation og uddannelser adresserer nogle af tidens allerstørste samfundsudfordringer. Relevansen og værdiskabelsen skal være utvetydig for både vores region, erhvervslivet og politikerne på Christiansborg,” siger Carsten Toft Boesen.

En af vejene hertil ligger ifølge Boesen ligefor:

”RUC’s DNA – problemorienteret og tværfagligt projektarbejde - er den suverænt bedste opskrift på innovation. Retter vi i højere grad RUC’s flere tusinde årlige studenterprojekter mod problemstillinger defineret i samarbejde med vores interessenter, har vi masser af ægte brugerdreven innovation og samtidig mulighed for relevante studenterjobs og dermed reduceret dimittendledighed,” siger den nye bestyrelsesformand.

”RUC har en stærk tradition for at udfordre og udforske bestående måder at gøre tingene på. Denne sunde tilgang forpligter jo så også, når vi ser på os selv. Vi skal huske os selv på den gamle sandhed om, at bevægelse er liv, og stilstand er død,” siger Carsten Toft Boesen.

Bedre samarbejde med erhvervslivet

Som alle andre har RUC både styrker og udfordringer, vurderer den nye bestyrelsesformand, der gerne vil højne ambitionerne for samarbejdet med omverdenen:

”Jeg vil se på RUC’s partnerskaber, og hvor vi kan gøre det bedre. Sagen er jo den, at samfundet har brug for og i stor stil bruger kandidater fra RUC og deres måde at tænke på. Det gælder regioner, kommuner, konsulenthusene, mediebranchen, ministerierne og NGO’er. Men er det tydeligt for alle? Nej, vi kunne blive langt bedre til at prale af alle vores fremgangsrige og solidt placerede alumner,” siger Boesen. 

Ifølge Carsten Toft Boesen er det, der differentierer kandidater fra RUC, at de kan ”samarbejde på tværs, kommunikere og gennemføre projekter”:

”Det er afgørende egenskaber, man ikke tilegner sig på samme niveau andre steder. De har lært og trænet projektarbejde, og det kan man mærke. De er vant til at indgå i projekter og forholde sig til virkelige problemer. På den måde kan de gå direkte ud på moderne arbejdspladser og gøre en forskel. Til gengæld har vi måske behov for mere opmærksomhed på dybdefaglighed og især synliggørelse heraf,” siger Carsten Toft Boesen.

Tydelige forskningsflagskibe

RUC har stærke forskningsmiljøer på alle sine fire institutter, vurderer Carsten Toft Boesen, og dem vil han gerne udvikle og positionere yderligere. Der skal ikke smøres for bredt ud. I stedet skal RUC fokusere kræfterne og udvælge og udbygge forskningsfelter, hvor RUC er særligt stærke:

”Jeg vil gerne arbejde for identifikation og prioritering af 5-7 forskningsmæssige flagskibe, som RUC skal være særlig kendt for om 5-10 år. Med flagskibe mener jeg forskningsområder, der adresserer væsentlige samfundsudfordringer, områder hvor vi indiskutabelt er de bedste i Danmark, temaer hvor vi markerer os i debatten med stærke stemmer, og sidst, men ikke mindst, forskningsområder, der er forankret i stærke forskningsteams med masser af studenterprojekter og stærke partnerskaber,” siger Carsten Toft Boesen.

Den nye bestyrelsesformand mener, at overskriften for flagskibene skal være bæredygtig udvikling, og at de bedst defineres i samarbejde mellem institutterne og relevante interessenter.

”Jeg ser allerede store potentialer, fx inden for strategisk byudvikling, bekæmpelse af sygdomsspredning og negativ social arv. Hvis RUC kunne blive det universitet, der for alvor kom til at stå for og flytte udviklingen inden for de felter, så vil det skabe stor samfundsmæssig værdi,” siger Carsten Toft Boesen.

Matematisk modellering og økonomi ser Boesen som centrale kompetencer på tværs af flagskibene.

Foran den nye bestyrelsesformand står i den kommende tid bl.a. arbejdet med at udmønte RUC’s nye kandidatreform, der skaber færre, tydeligere definerede uddannelser. Samtidig skal han sammen med rektor udmønte de 20 mio. kr. fra forskningsreserven, som RUC har fået bevilget til at løfte innovationen i Region Sjælland.

”Det er to vigtige opgaver, der kan udgøre vigtige trædesten for at realisere de mere langsigtede strategiske mål for RUC,” siger Carsten Toft Boesen.

Kontaktinformation:

For yderligere information kontakt pressemedarbejder Camilla Buchardt, e-mail: camilbu@ruc.dk, mobil: 2238 8282.

  CV (udpluk):

  Carsten Toft Boesen (f. 1959)

  • 2000- : Administrerende direktør, NIRAS
  • 2008- : Medlem af Dansk Industris Forsknings- & Uddannelsespolitisk Udvalg, formand i perioden 2015-2020
  • 2011: Executive MBA, Change Implementation, Henley Business School, University of Reading
  • 1985: Cand.scient. i geologi, kemisk sedimentologi