| Nyhed

Ekstra 20 mio. til RUC skal løfte innovation og videndeling i Region Sjælland

Regeringen har sammen med Folketingets partier besluttet, at 20 mio. kr. af forskningsreserven i år går til Roskilde Universitet. Midlerne skal sætte gang i erhvervsklynge-indsatsen i Region Sjælland og fremme innovation i regionens virksomheder.
RUC - Bygning 25 - Lisbeth Holten
RUC får nu muligheden for at intensivere samarbejdet med Region Sjælland og regionens kommuner, fx inden for områder som miljø og sundhed.


En ekstra-bevilling på 20 mio. kr. til RUC skal give innovationen i Region Sjælland flyvehøjde.

Det blev besluttet ved årets politiske forhandlinger om forskningsreserven, som er en del af finansloven.

Midlerne skal konkret gå til at styrke forskning, innovation og videndeling i Region Sjælland ved at RUC skal øge samarbejdet med regionen og regionens kommuner og virksomheder i de kommende 2-4 år.

Vigtig saltvandsindsprøjtning

Rektor på RUC Hanne Leth Andersen glæder sig meget over bevillingen og ser det som en vigtig blåstempling af RUC's store betydning for Region Sjælland.

"Jeg synes, det er en rigtig stærk måde at sætte gang i klyngeindsatsen i Region Sjælland. RUC har allerede et godt samarbejde med regionen, men med den her saltvandsindsprøjtning får vi mulighed for at intensivere indsatsen. Det gælder fx inden for områder som miljø og sundhed, hvor RUC har en masse viden," siger Hanne Leth Andersen.

Regionsrådsformand i Region Sjælland Heino Knudsen (S) ser også frem til det styrkede samarbejde med RUC:

"Det er en rigtig god nyhed. Roskilde Universitet skal være hele Region Sjællands universitet, og med midlerne kan forskning, innovation og videnspredning styrkes i hele regionen. Det er kun ret og rimeligt, at Roskilde Universitet nu tilgodeses med midlerne fra forskningsreserven, da universitetet er underfinansieret i forhold til de andre universiteter i Danmark," siger Heino Knudsen.

Styrker erhvervsliv og den offentlige sektor

Borgmesteren i Roskilde Kommune Tomas Breddam (S) ser bevillingen som et vigtigt signal om et styrket lokalt og regionalt samarbejde:

"Vi har i forvejen et tæt bånd til RUC, og vi er glade for, at dette samarbejde nu bliver styrket yderligere. Der er behov for et stærkt universitet i Region Sjælland, og det er RUC. Universitetet sikrer kvalificeret arbejdskraft til vores virksomheder, uddanner vores unge mennesker og sikrer forskningsbaseret viden, som kommer både erhvervsliv og den offentlige sektor til gode - både i kommunen og i regionen," siger Tomas Breddam.

RUC's ledelse går nu i gang med at konkretisere udmøntningen af bevillingen - i dialog med samarbejdspartnerne i regionen og med universitetets forskningsmiljøer.

Mere information: 

For yderligere information kontakt: 

- Rektor på RUC Hanne Leth Andersen, e-mail: ha@ruc.dk, mobil: 2778 2838

- Regionsrådsformand i Region Sjælland Heino Knudsen, e-mail: heikn@regionsjaelland.dk, tlf.: 5114 5496

- Borgmester i Roskilde Kommune Tomas Breddam, e-mail: borgmester@roskilde.dk, tlf.: 4631 8010

 

Fakta om bevillingen

RUC får 19,9 mio. af forskningsreserven. 10 mio. kommer fra forskningsreserven i 2021. Derudover afsættes der 9,9 mio. i uforbrugte midler fra aftalen om forskningsreserven fra 2020.