| Nyhed

Hvilke motiver har unge til sugardating?

Et nyt forskningsprojekt ledet af lektor Christian Groes fra Roskilde Universitet undersøger unges motiver for at udveksle sex i forhold til såkaldte sugardaddies, ligesom projektet skal munde ud i sociale indsatser rundt om i landet. Projektet modtager 4,9 millioner kroner fra VELUX FONDENs HUMpraxis-program.
Christian Groes - Rubrik
Lektor Christian Groes står i spidsen for et projekt, hvor samarbejdspartnerne forener forskning og praksis til at bidrage med nye løsninger. Uffe Weng

 

Sugardating har fået stor opmærksomhed i den danske offentlighed de senere år, og antallet af profiler på danske sugardatinghjemmesider er steget kraftigt. Samtidig får rådgivninger som RedenUng stadig flere henvendelser fra unge, der oplever problemer i forbindelse med sugardating, blandt andet social isolation, stigmatisering og afhængighed af penge, gaver og opmærksomhed. Der mangler imidlertid viden om, hvorfor unge indgår i sugardating, hvilke former for marginalisering de oplever, og hvilke indsatser der bedst kan hjælpe de unge, der oplever problemer i sugardating.

Et nyt projekt ledet af lektor Christian Groes fra Roskilde Universitet vil som det første kombinerede forsknings- og praksisprojekt i Danmark sætte fokus på sugardating blandt unge og undersøger blandt andet de unges motiver for at udveksle sex i forhold til såkaldte sugardaddies.

Projektet modtager en bevilling på 4,9 millioner kroner under VELUX FONDENs HUMpraxis-program.

”Bevillingen betyder, at jeg kan fortsætte min forskning i transaktionel sex, udvekslingslogikker og marginalisering, men hvor jeg de seneste ti år har forsket i emnet i det sydlige Afrika, har denne undersøgelse fokus på sugardating i en dansk sammenhæng og i samarbejde med dygtige forskere og praktikere. Det er et meget stort skridt. Forskningsmæssigt fordi det er den første større videnskabelige undersøgelse af fænomenet i Danmark og for så vidt også i Europa, mens der allerede foreligger en række undersøgelser i Nordamerika, Asien og Afrika,” siger Christian Groes og tilføjer:

”Derudover vil det gavne udsatte unge i Danmark, der oplever problemer i forbindelse med sugardating og gråzoneprostitution, fordi projektet bidrager til, at de sociale indsatser bliver langt mere specialiserede, og at vi får afdækket kendetegn ved de mest udsatte målgrupper,” fastslår han.

Christian Groes fremhæver det hold, der skal arbejde med projektet: Kira West og Christina Wind fra RedenUng, som bliver en central del af projektteamet, Jeanett Bjønness fra Aarhus Universitet, samt partnerskaber med blandt andet Ungdommens Røde Kors, Headspace, De unges Hus, LGBT+ Ungdom, Københavns Kommune og Ballerup Kommune.
 

Et bredt spektrum af sugardating

Sugardating er et begreb med flere forskellige udtryk, hvilket forskningsprojektet vil afdække, forklarer Christian Groes.

”Det særlige ved projektet er, at vi ser på et bredt spektrum af udvekslinger i sugardating, og vi vil identificere en række typer af sugardating på et kontinuum fra almindelig dating til regulær prostitution. Herunder har vi et fokus på marginalisering, hvor vi tager højde for særlige former for udsathed blandt unge knyttet til faktorer som køn, etnicitet, alder, seksuel orientering, social klasse og geografi. Det er eksempelvis ikke kun unge danske kvinder og piger, der sugardater, men også for eksempel unge homoseksuelle mænd og unge med anden etnisk baggrund end dansk," siger han.

Gennem en spørgeskemaundersøgelse, interview og feltarbejde blandt unge sugardatere i både by- og landområder indsamler projektet viden om marginaliseringsfaktorer og om forskellige typer af udvekslinger i sugardating, og hvilke sociale tiltag der bedst modvirker marginalisering. Udviklingsdelen omfatter desuden vidensdeling, brobygningsindsatser og uddannelse af fagfolk omkring håndtering af unge i sugardating.

Følg forskningsprojektet på hjemmsiden: Sugardating blandt marginaliserede unge
 
I år modtager fire projekter bevillinger under VELUX FONDENs HUMpraxis-program, og to af projekterne er fra Roskilde Universitet.

Tanken med HUMpraxis-programmet er at bidrage til nye løsninger på konkrete samfundsudfordringer ved at stimulere tætte samarbejder, hvor parterne fra praksis og forskning på lige fod bidrager med viden omkring en aktuel problemstilling.


Humaniora i praksis

Vil du også arbejde med humaniora i praksis, så er Humanistisk Bachelor måske noget for dig.

Lektor Christian Groes er en del af forskningscentret Center for Køn, Magt og Mangfoldighed.