| Nyhed

Bliver unge med ulige vilkår forenet i kampen om bæredygtig udvikling?

Unge, der engagerer sig i FNs Verdensmål og kæmper for klimaet eller med at løse andre globale udfordringer, kan have ulige vilkår for at deltage, alt efter hvor de kommer fra i verden. Hvordan oplever de unge uoverensstemmelsen mellem forventninger om ligeværdige, globale partnerskaber og deres vidt forskellige livsbetingelser? Det skal lektor Mette Fog Olwig fra Roskilde Universitet undersøge i et nyt forskningsprojekt.
Lektor Mette Fog Olwig
Lektor Mette Fog Olwig. Foto: Lisbeth Holten

 

FNs Verdensmål lægger op til, at globale partnerskaber kan løse nogle af de udfordringer, der går på tværs af landegrænser og kontinenter. Det gælder for eksempel klimaændringer og COVID-19. Disse udfordringer er en del af mange unges hverdag i hele verden. Men hvordan kan unge med ulige livsbetingelser, muligheder og udfordringer blive en del af ligeværdige partnerskaber og globale løsninger?

Det skal undersøges af lektor Mette Fog Olwig fra Roskilde Universitet, der lige har modtaget en Sapere Aude-bevilling på cirka 6,2 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond. Sapere Aude-bevillinger gives til særligt talentfulde yngre forskere.

Projektet består af tre delprojekter, der fokuserer på unge i Danmark og Tanzania: gymnasieelever, universitetsstuderende og universitetsstuderende i praktik, som søger løsninger på globale udfordringer inden for rammerne af FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling.

”FNs Verdensmål er blevet rost for at have omdefineret udvikling, så det er blevet et spørgsmål om bæredygtighed, der er relevant for alle lande i verden. Dette indebærer samtidig en forestilling om globale løsninger på globale udfordringer igennem globale partnerskaber. Mit projekt belyser, hvilken rolle denne globale forestilling om ligeværdige partnerskaber og global forbundethed spiller med hensyn til, hvordan unge fra vidt forskellige steder og med forskelligartede socialøkonomiske baggrunde opfatter deres ansvar og muligheder for at engagere sig i bæredygtig udvikling,” siger Mette Fog Olwig.


Findes den globale generation?

Der kan være en modsætning mellem de forestillinger, der findes om globale løsninger og ligeværdige partnerskaber, og de geopolitiske skel, der findes i praksis mellem lande som eksempelvis Danmark og Tanzania – to lande, der har en ulige relation som bistandsgiver og bistandsmodtager. Mette Fog Olwig vil undersøge, hvordan de unge forholder sig til dette skel.

”Projektets spørgsmål er vigtige for at forstå, hvorvidt unge i dag ser sig selv som en del af en global generation, og hvad det betyder for, hvordan og hvorfor unge i forskellige dele af verden engagerer sig i, eller distancerer sig fra, arbejdet med at løse verdensomspændende udfordringer,” siger Mette Fog Olwig.

Adgangen til teknologi og sociale medier gør det nemmere at kommunikere på tværs af kloden, og det bidrager til en antagelse om, at det er muligt for de unge at agere globalt, og at de er en del af en global generation.

”Globale forestillinger er globale i to betydninger. De cirkulerer mellem lande og kan derfor blive dominerende i hele verden. Men de implicerer også en idé om, at det globale udgør en egentlig platform for handling, selvom handling kun kan ske specifikke steder,” forklarer Mette Fog Olwig.

Sammen med to postdocs vil Mette Fog Olwig udføre feltarbejde blandt de tre grupper af unge i både Tanzania og Danmark og ved FN-møder og workshops om Verdensmålene, der henvender sig til unge fra hele verden.

 

 

Fakta

Mette Fog Olwig er lektor i Internationale Udviklingsstudier på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet.

Hendes forskningsprojekt har titlen ’Universal Aspirations vs. Geopolitical Divides: Imagining the World as a “Post-Millennial” in the SDG Era’.

Bevillingen fra Danmarks Frie Forskningsfond er en del af Sapere Aude-programmet ’DFF-Forskningsledere 2021’. Sapere Aude gives til særligt talentfulde yngre forskere.