| Forskningsnyt

Bevilling fra Carlsbergfondet til Jesper Ryberg

Jesper Ryberg modtager Semper Ardens-bevilling fra Carlsbergfondet på 920.000 kr. 
Jesper Ryberg
Jesper Ryberg er professor i etik og retsfilosofi ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab


Carlsbergfondet har tildelt professor Jesper Ryberg en Semper Ardens-bevilling. Bevillingen er forbeholdt forskere inden for humaniora og samfundsvidenskab og tildeles forskere, som har et forskningsprojekt, der skal udmunde i en monografi.

Jesper Ryberg skal i bevillingsperioden skrive om etiske spørgsmål, der knytter sig til brugen af neurologiske interventioner på kriminelle. Neurologiske interventioner i hjernen på kriminelle bruges allerede i dag i begrænset omfang - fx på visse seksualforbrydere. Målet med Jesper Rybergs forskningsprojektet er at undersøge, i hvilke tilfælde, og hvordan, det er acceptabelt af anvende neurologiske interventioner til forebyggelse af fremtidig kriminalitet.

Bevillingen fra Carlsbergfondet er på 920.000 kr. 

Læs mere om etik og neurologiske interventioner i hjernen 

Jesper Ryberg er professor i etik og retsfilosofi og leder af forskningsgruppen Research Group for Criminal Justice Ethics.