| Nyhed

10 mio. kr. fra Carlsbergfondet til nye forskningsprojekter på RUC

Syv forskere fra Roskilde Universitet har netop modtaget bevillinger til deres forskningsprojekter fra Carlsbergfondet. Den største bevilling på 5 mio. kr. går til medieforsker Eva Mayerhöffers forskningsprojekt i alternative højre- og venstrefløjsmedier.


En række forskere fra RUC har modtaget forskningsbevillinger fra Carlsbergfondet. Samlet set er der tale om ca. 10 mio. kr. til forskning inden for humaniora og samfundsvidenskab. Bevillingerne er en del af en større række bevillinger fra Carlsbergfondet – den såkaldte ’Uddeling 2020’.

Samtlige bevillinger fra fondet er givet på baggrund af en faglig vurdering af knap 600 indkomne ansøgninger, der udspringer af forskernes egne ideer og projektforslag.

Om bevillingerne siger bestyrelsesformand i Carlsbergfondet Flemming Besenbacher:

”Jeg er glad for, at vi med årets uddeling igen kan igangsætte vigtige forskningsaktiviteter ledet af en lang række af landets mest visionære unge og etablerede forskere. Vi ønsker at sikre generationsskiftet på danske universiteter ved at kanalisere en stor del af vores midler ud i forskningens vækstlag gennem vores postdocstipendier og bevillinger til nyansatte lektorer. Samtidig dækker vi et stort behov for forskningsinfrastruktur, som kan understøtte og fremtidssikre vilkårene for den ypperste grundforskning.”

Følgende forskningsprojekter fra RUC har modtaget bevillinger fra Carlsbergfondet:


Young Researcher Fellowship:

- Lektor Eva Mayerhöffer, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, 4.999.548 kr.
Projekttitel: Alternative Media and Ideological Counterpublics

Monografistipendier:

5 af bevillingerne er monografistipendier til etablerede forskere inden for humaniora og samfundsvidenskab:


- Lektor Laura Horn, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, 705.976 kr.
Projekttitel: fEUtures

- Professor Jon Kvist, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, 949.189 kr.
Projekttitel: Social investments in Europe - What can be learnt from the Nordic countries?

- Lektor Pernille Juhl, Insitut for Mennesker og Teknologi, 704.800 kr.
Projekttitel: Exploring Young Childrens Agency in Everyday Transitions

- Lektor Fabian Holt, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, 804.272 kr.
Projekttitel: A New International Order in Cultural Life? An Institutional Perspective on the Music Field in Northern Europe

- Lektor Ulrik Schmidt, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, 701.817 kr.
Projekttitel: A Philosophy of Ambient Sound: Materiality, Technology, Art and the Sonic Environment


Reintegrationsstipendie

- Postdoc Bjarke Skærlund Risager, 1.158.800 kr.
Projekttitel: Resisting 'Ghettos': State-led Gentrification and Community Organizing in Danish Social Housing

 

Mere information:

For yderligere information kontakt pressemedarbejder Camilla Buchardt, camilbu@ruc.dk, mobil: 2238 8282