Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med formidling af kulturarv?

På kandidatuddannelsen Historie + Dansk får du viden, færdigheder og kompetencer inden for de to fags genstandsfelter, teorier og metoder.

Du får viden om længere historiske udviklingslinier og kan med historiefagets videnskabelige redskaber analysere og beskrive, hvordan samfund og kulturer forandrer sig over tid, hvordan aktuelle samfundsforhold hænger sammen med deres historiske tilblivelsesprocesser, og hvordan mennesker anvender fortid i formningen af sociale strukturer, politisk magt og kulturel identitet. Du arbejder med tekstvidenskab, tekstanalyse og kommunikations- og medieanalyse, såvel teoretisk som praktisk.

Uddannelsen giver kompetencer i at styre komplekse, kreative og uforudsigelige projektforløb og arbejdsprocesser der forudsætter nye løsningsmodeller, indgå i tværfaglige samarbejder og formidle viden om historiske forhold med stor sproglig sikkerhed og nuancering.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Kulturarvsforvaltning
  • Museer, biblioteker, arkiver, historiske oplevelsescentre
  • Formidlings- og konsulentvirksomhed,
  • Planlægnings-, informations- og evalueringsopgaver i den offentlige og private sektor

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Historie

Undervisere Dansk

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: cand.mag. i Historie og Dansk / Master of Arts (MA) in History and Danish

Undervisningssprog: Dansk