Mette Kromann Thomsen - Turistfører, italiensk og engelsk. Tidligere stewardesse. Rejseleder. Udvikler slentreture i København

Eva Diekmann - Turistfører, Tysk. Økologisk landmand. Partner i firmaet Green Insight.

Michael Bøjlesen - Turistfører, engelsk, tysk og fransk. Rejseleder.

Una Stewart - Turistfører, engelsk. Operasanger og skuespiller.