Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med HR?

På kandidatuddannelsen i Virksomhedsstudier + Arbejdslivsstudier beskæftiger du dig med udviklingen af menneskelige ressourcer og organiseringen af arbejdet i virksomheder.

Virksomhedsstudier giver dig indsigt i virksomhedens organisation, ledelse, udvikling og organiseringen af interne og eksterne ressourcer, funktioner og relationer. Arbejdslivsstudier bidrager med indsigt i arbejdslivet, arbejdets organisering og dets betydning for medarbejdere og deres identitet og identitetsdannelse.

Uddannelsen kvalificerer dig til at løse HRM-opgaver (Human Ressource Management), tilrettelægge indsatser omkring arbejdsvilkår og arbejdsmiljø og indgå i planlægning og gennemførelse af forandringsprojekter i virksomheder.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Organisering og ledelse af virksomheders HR-opgaver
  • Kortlægning og analyse af arbejdsforhold og arbejdsmiljøindsatser i virksomheder
  • Planlægning og gennemførelse af innovationsprojekter med fokus på udvikling af de menneskelige ressourcer i virksomhed og organisation
  • Interesseorganisationer der varetager medlemmers interesser i forhold til arbejdsforhold og arbejdsmiljø
  • Konsulentvirksomheder der rådgiver virksomheder om organisering og udvikling af arbejdsforhold
  • Analyseinstitutioner der dokumenterer virksomheders beskæftigelse og arbejdsforhold.

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Virksomhedsstudier

Undervisere Arbejdslivsstudier

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.soc. i Virksomhedsstudier og Arbejdslivsstudier.

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk. Undervisningssproget er dansk - enkelte studieelementer kan forekomme på engelsk.