Gå til hovedindhold
Vis hovedmenu

Find den rigtige kandidatuddannelse

En kandidatuddannelse består enten af to fag eller af et fag hvori elementer fra andre fag indgår.
Ved kandidatuddannelse med to fag er første fag afsættet for dit kommende speciale.

Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier kombinerer pædagogiske, psykologiske og samfundsvidenskabelige perspektiver på sundhed og sundhedsforståelser. Du får forståelse for sundhed som et samspil mellem individet, arv, livsstil, levevilkår og indsatsen fra miljø- og sundhedstjenesten.

Sådan kan du læse Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier:

Med speciale i Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier
 • Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier +

  Arbejdslivsstudier

  På kandidatuddannelsen Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier + Arbejdslivsstudier har du fokus på sammenhænge mellem sundhed og arbejdsliv og på sundhed som en del af sociokulturelle vilkår og processer i arbejdslivet.
 • Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier +

  International Development Studies

  På kandidatuddannelsen Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier + International Development Studies har du fokus på udviklingsrelaterede betingelser for sundhed og sundhedsfremme i globale og lokale områder.
 • Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier +

  Kommunikation

  På kandidatuddannelsen Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier + Kommunikation arbejder du med sundhedskommunikation inden for og i relation til sundhedsvæsenet og i hverdagslivet generelt, samt med kommunikation om sundhed i medierne.
 • Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier +

  Kultur- og Sprogmødestudier

  På kandidatuddannelsen Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier + Kultur- og Sprogmødestudier har du fokus på krydsfeltet mellem sundhed, kultur og sprogmøder.
 • Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier +

  Plan, By og Proces

  På kandidatuddannelsen Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier + Plan, By og Proces arbejder du med sundhed som en del af de sociokulturelle vilkår og processer i byen og med sammenhænge mellem de sociale, kulturelle og politiske faktorer, der fremmer eller hæmmer sundhed.
 • Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier +

  Psykologi

  På kandidatuddannelsen Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier + Psykologi arbejder du med sundhed i hverdagslivet, i sociale praksisser og samfundsmæssige strukturer ud fra en social- og sundhedspsykologisk tilgang.
 • Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier +

  Pædagogik og Uddannelsesstudier

  På kandidatuddannelsen Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier + Pædagogik og Uddannelsesstudier arbejder du med sundhedsfremme, pædagogik og læring på subjektniveau og i organisationer, institutioner og arbejdspladser, som arbejder med sundhed, sygdom og behandling, omsorg og rehabilitering.
 • Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier +

  Socialvidenskab

  På kandidatuddannelsen Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier + Socialvidenskab arbejder du med sundhed som en del af sociokulturelle vilkår og processer og med sammenhænge mellem de sociale, kulturelle og politiske faktorer, der fremmer eller hæmmer sundhed.
 • Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier +

  TekSam - Miljøplanlægning

  På kandidatuddannelsen Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier + TekSam - miljøplanlægning arbejder du med sammenhænge mellem sociale, miljømæssige, kulturelle og politiske faktorer, der fremmer eller hæmmer sundhed og får en forståelse for miljøfaktorers betydning for sundhedsmæssige problemer og risici.
Med speciale i andet fag
 • Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

  Arbejdslivsstudier +
  På kandidatuddannelsen Arbejdslivsstudier + Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier arbejder du i krydsfeltet mellem sundhed og arbejdsliv. Uddannelsen giver dig kompetencer til at opbygge strategiske indsatser og udvikle tiltag, som kan forbedre trivsel og sundhed på en arbejdsplads.
 • Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

  Informatik +
  Kandidatuddannelsen Informatik + Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier giver dig kompetencer til at anvende state-of-the-art metoder og teknikker til analyse og design af it-løsninger og it-anvendelser, med fokus på udvikling af it-baserede løsninger inden for sundhedstilbud, sundhedsplanlægning og sundhedsledelse.
 • Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

  Journalistik +
  På kandidatuddannelsen Journalistik + Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier får du viden, færdigheder og kompetencer inden for journalistisk arbejde med en særlig forståelse af sundhedsområdet, og de faktorer, der fremmer eller hæmmer sundhed.
 • Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

  Kommunikation +
  Kandidatuddannelsen i Kommunikation + Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier udvikler dine kompetencer inden for strategisk kommunikation i en faglig kontekst til forskellige målgrupper.
 • Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

  Medicinalbiologi +
  På kandidatuddannelsen Medicinalbiologi + Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier opnår du en forskningsbaseret viden om, hvordan de molekylære, cellulære og fysiologiske mekanismer i samspil med de sociokulturelle, miljø- og samfundsmæssige faktorer har betydning for menneskets sundhed og sygdom.
 • Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

  Plan, By og Proces +
  På kandidatuddannelsen Plan, By & Proces + Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier lærer du at udvikle og implementere sundhedsfremmende forhold i udviklingen af byer.
 • Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

  Psykologi +
  På kandidatuddannelsen Psykologi + Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier får du viden om, hvordan forskellige sundhedsfremme indsatser over for forskellige grupper på arbejdspladsen, på institutioner eller i civilsamfundet interagerer med viden om socialpsykologiske processer.
 • Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

  Pædagogik og Uddannelsesstudier +
  På kandidatuddannelsen Pædagogik og Uddannelsesstudier + Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier har du fokus på uddannelse, kompetenceudvikling og sundhedsarbejde og på at skabe forbindelse mellem sundhedsfremme og læring.
 • Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

  Socialvidenskab +
  På kandidatuddannelsen Socialvidenskab + Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier studerer du de sociale og samfundsmæssige forhold i et sundhedsfagligt perspektiv, og du lærer at igangsætte og analysere sundhedsfremmende initiativer.