Gå til hovedindhold
Vis hovedmenu

Find den rigtige kandidatuddannelse

En kandidatuddannelse består enten af to fag eller af et fag hvori elementer fra andre fag indgår.
Ved kandidatuddannelse med to fag er første fag afsættet for dit kommende speciale.

Geografi

På Geografi beskæftiger du dig med steders materielle, kulturelle og sociale aspekter, stedernes kontekst og de processer, der er med til at skabe stederne. Du lærer geografiens teorier og metoder, som spænder over samfundsvidenskab, kulturvidenskab og naturvidenskab.

Sådan kan du læse Geografi:

Med speciale i Geografi
 • Geografi +

  Historie

  På Kandidatuddannelsen Geografi + Historie bruger du geografiske og historiske metoder til at arbejde med de tids-rumlige dimensioner af kultur og samfund. Uddannelsen giver kompetencer til at analysere, undersøge, formidle og forvalte kulturhistoriske interesser i landskabet.
 • Geografi +

  International Development Studies

  På Kandidatuddannelsen Geografi + Internationale Udviklingsstudier arbejder du med de rumlige dimensioner af kultur og samfund under anvendelse af relevante geografiske metoder.
 • Geografi +

  Kultur- og Sprogmødestudier

  I Kandidatuddannelsen Geografi + Kultur- og Sprogmødestudier arbejder du med kulturforståelse og interkulturelle kompetence og med at kunne forvalte kulturgeografiske interesser.
 • Geografi +

  Plan, By og Proces

  På kandidatuddannelsen Geografi + Plan, By og Proces fordyber du dig i bystrukturer og -problemstillinger. Du arbejder med geografiske og sociologiske analyser og planstrategier ud fra viden om urbanisering, byliv, hverdagsliv, politiske, sociale og økonomiske processers samspil, dynamik og konsekvenser for menneskers levevilkår i forskellige rumlige skalaer.
 • Geografi +

  Socialvidenskab

  Kandidatuddannelsen Geografi + Socialvidenskab sætter fokus på, hvordan sociale processer udspilles i bestemte rumlige sammenhænge i byer, bystrukturer, udkantsområder, dagligliv, sociale processer og integration.
 • Geografi +

  TekSam - Miljøplanlægning

  På kandidatuddannelsen Geografi + TekSam - miljøplanlægning får du både en forståelse for landskab, rum og regioner, og en helhedsforståelse af miljøproblemers årsager og konsekvenser. Uddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde med tværfaglig bæredygtighedsorienteret planlægning og innovationsopgaver inden for miljøplanlægning og miljøanalyser.
Med speciale i andet fag
 • Geografi

  Computer Science (Datalogi) +
  Kandidatuddannelsen i Computer Science (Datalogi) + Geografi giver dig viden, færdigheder og kompetencer inden for softwareudvikling, særligt inden for geografiens område med rumlige og stedspecifikke problemfelter.
 • Geografi

  Plan, By og Proces +
  På kandidatuddannelsen Plan, By & Proces + Geografi arbejder du med at kontekstualisere geografiske problemstillinger i relation til konkrete planlægningsopgaver.
 • Geografi

  TekSam - Miljøplanlægning +
  På kandidatuddannelse TekSam - Miljøplanlægning + Geografi er der fokus på tværfaglig bæredygtighedsorienteret planlægning og innovation, hvor hvor geografisk kompetence har særlig betydning.