Intro til uddannelsen

Verden forandrer sig - det gør uddannelser også. RUC har lanceret nye kandidatuddannelser - By og Plan er én af dem.
Kandidatuddannelse i By og Plan - hvad er det?

Kandidatuddannelsen i By og Plan er Danmarks eneste samfundsvidenskabelige byplanlæggeruddannelse.

Byer vokser, nationalt som internationalt, og står derfor overfor massive udfordringer, som kræver tværvidenskabelige løsninger på alle planniveauer. Relevante spørgsmål på denne uddannelse er: Hvordan sikrer vi blandede byer? Hvordan arbejder vi med forholdet mellem land og by? Hvordan gør vi byerne bæredygtige?  

Gennem en problemorienteret og tværfaglig tilgang bliver du i stand til selvstændigt at undersøge og analysere by- og regionaludvikling og til at udvikle og udføre velbegrundede forslag og strategier til bæredygtig udvikling og planlægning af byer og lokalområder.

Du vil også opnå specialiserede, tekniske færdigheder til at indhente, bearbejde og visualisere geodata, og du vil kunne fremstille planforslag og planløsninger, -strategier og -processer.

Undervejs i uddannelsen har du mulighed for at fokusere på arbejdet som iværksætter, hvor du lærer at omsætte værktøjer og kvalifikationer i relation til opbygning af egen virksomhed.

Karriere

Som færdiguddannet kandidat vil du kunne finde beskæftigelse fx i kommuner (økonomi-, miljø og tekniske forvaltninger, kommunale selskaber og partnerskaber), i staten, i rådgivnings- og konsulentvirksomheder, entreprenørvirksomheder, byudviklingsselskaber, pensionsselskaber, interesseorganisationer og NGO’er, foruden organisationer som arbejder med turisme og destinationsudvikling, samt forsknings- og undervisningsinstitutioner.

Fakta om uddannelsen

Titel: Cand.soc. i By og Plan

Undervisningssprog: Dansk

Studiestart: Første studiestart september 2022