Intro til uddannelsen

Vil du være med til at udvikle byer, som mennesker kan trives og leve i?
Kandidatuddannelse i By og Plan - hvad er det?

Verdens byer vokser, og når stadig flere mennesker lever tættere sammen, opstår der nye udfordringer i forhold til ressourcer, bæredygtighed, infrastruktur og sameksistens. På kandidatuddannelsen By & Plan arbejder vi med at understøtte forandringer i byer, regioner og landområder, så mennesker kan bo, arbejde og leve godt der.

Vi er Danmarks eneste samfundsvidenskabelige byplanlæggeruddannelse. Vi har fokus på borgerne som udgangspunkt for byens transformationsprocesser, for vi ved, at god byplanlægning ikke kan varetages af ingeniører og arkitekter alene, men kræver viden om samspillet mellem mennesker, samfund og omgivelser.

Vi arbejder tværfagligt med perspektiver fra planlægning, bystudier og geografi. Som studerende får du værktøjerne til at forstå, hvordan og hvorfor folk lever i byer og landområder – og du får tekniske færdigheder til at arbejde med forslag til og strategier for bæredygtig byplanlægning.

Studiemiljø

Vores studiemiljø afspejler den mangfoldighed, du vil møde i dit arbejdsliv. Omkring halvdelen af vores studerende kommer fra andre uddannelsesinstitutioner end Roskilde Universitet. Det er en stor styrke, for virkelighedens udfordringer tager ikke hensyn til faggrænser. Derfor arbejder vi sammen på tværs af discipliner om løsninger med afsæt i konkrete cases om byplanlægning.

Vi forventer, at du har et åbent sind og er klar til at samarbejde med andre fagligheder end din egen. Vi ruster dig til at gøre en forskel for fremtidens byer.

Karriere og kompetencer

Uddannelsen giver dig som studerende, viden, færdigheder og kompetencer inden for stedsforståelse, byudvikling, borgerinddragelse og planlægning. Gennem en problemorienteret og tværfaglig tilgang bliver du i stand til selvstændigt at undersøge og analysere by- og regionaludvikling og til at udvikle og udføre velbegrundede forslag og strategier til bæredygtig udvikling og planlægning af byer og lokalområder.

Som kandidat i By & Plan kan du arbejde med byers og landområders udvikling på alle niveauer. Du kan sætte hjørneflagene for udviklingen som del af kommunale forvaltninger, i regioner eller i staten. Du kan arbejde med konkrete projekter i entreprenørvirksomheder, konsulentvirksomheder og byudviklingsselskaber. Du kan opbygge din egen rådgivningsvirksomhed baseret på de værktøjer, du får hos os. Uddannelsen kan også kvalificere dig til at læse en ph.d. og forfølge en forskerkarriere.

Vores kandidater får ofte opgaver inden for rådgivning, lokalplanlægning, borgerinddragelse, byggeprojektering, procesplanlægning og databehandling. Typiske jobtitler kan være: byplanlægger, byudvikler, bylivskoordinator, miljøkonsulent, udviklingskonsulent, procesplanlægger, forandringsagent, bosætningskonsulent eller projektleder.

Folder om uddannelsen