Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med miljørelateret sundhed?

På kandidatuddannelsen Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier + TekSam - miljøplanlægning arbejder du med sammenhænge mellem sociale, miljømæssige, kulturelle og politiske faktorer, der fremmer eller hæmmer sundhed og får en forståelse for miljøfaktorers betydning for sundhedsmæssige problemer og risici.

Du får en grundig indsigt i sundhedsfremme-teorier, -metoder og -begreber og får forståelse for deres relevans og betydning i forhold miljørelateret sundhedsfremme. Du får viden om baggrunden for og betydning af sundhedsfremmende indsatser, interventioner og strategier i en miljømæssig kontekst.

Uddannelsen giver kompetencer til at analysere, planlægge, evaluere og facilitere miljø- og sundhedsfremmetiltag og sundhedsstrategier. Du bliver kvalificeret til at indgå i tværfagligt samarbejde med andre sundhedsprofessioner og professioner inden for miljøområdet omkring sundhed i offentlige myndigheder, organisationer og institutioner eller lokalområder.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Offentlige myndigheder inden for sundhedsområdet, såsom regioner og kommuner i planarbejde, til at varetage sundhedsfremmeindsatser, hvor miljøforhold er væsentlige
  • Organisationer, herunder boligselskaber, bydelsråd og OPP organisationer, inden for sundhedsområdet til indsatser og strategier, hvor hensynet til miljøforhold indgår
  • Sundhedsfremmeindsatser, der varetages af partnerskaber mellem aktører i den private og offentlige sektor, f.eks. i relation til sundhedsforhold i lokalområder eller bredere kampagneorienterede initiativer herunder vedrørende sunde fødevarer, hvor miljøforhold spiller en rolle
  • Internationale organisationer, f.eks. WHO, der har sundhed i forhold til miljø, som en del af deres arbejdsopgaver
  • Større virksomheder, der fokuserer på sundhedsfremme f.eks. i relation til miljøpåvirkninger fra produktion eller produkter
  • Forskning og undervisning i relation til sundhed og miljø

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

Undervisere TekSam - miljøplanlægning

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.san. i Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier og Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning.

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk og undervisningssproget er dansk, med enkelte studieelementer på engelsk.