Intro til uddannelsen

Lær at planlægge, gennemføre og evaluere sociale interventioner

Social intervention betyder at gribe ind i menneskers liv med socialt meningsfulde forandringer. På kandidatuddannelsen i Sociale Interventionsstudier lærer du at designe, planlægge, gennemføre og evaluere sociale interventioner. Det kan eks. være at udvikle det tværprofessionelle samarbejde i skoler og institutioner, så børns hverdag kan forbindes på tværs og børn i vanskeligheder kan få støtte, der hvor de er. Eller undersøge de komplekse og konfliktende kommunale logikker, som borgere med hjemløshed, misbrug og psykiatriske diagnoser skal navigere i – og ændre organiseringen, så det bliver enklere.

Uddannelsen befinder sig i skæringsfeltet mellem det psykologiske, det pædagogiske og det sociologiske område,og uddanner dig med et tværfagligt helhedsperspektiv på menneskers udvikling, læring og hverdagsliv.Du får et dybtgående kendskab til de menneskelige behov og problemer, som sociale interventioner er et svar på, og du får indsigt og færdigheder rettet mod brugerinvolvering i sociale interventionsprocesser.

Du bliver uddannet til at arbejde på tværs af administrative ressortområder, på tværs af professioner og på tværs af samfundsmæssige sektorer: det offentlige, det private og civilsamfundets organiseringer.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for social intervention som:

  • leder
  • rådgiver
  • analytiker
  • planlægger
  • underviser
  • udviklingsmedarbejder 
  • koordinator
  • konsulent

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.soc. i Sociale Interventionsstudier

Undervisningssprog: Dansk