Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med at skabe bæredygtige sociale forandringer?
Kandidatuddannelse i Social Intervention - Hvad er det?

Målet med uddannelsen i Social Intervention er at uddanne kandidater, der kan skabe bæredygtige sociale forandringer, som er meningsfulde for de involverede set fra både bruger- og borgerperspektiver og fra institutionelle og organisatoriske perspektiver.

Som kandidat fra Social Intervention opnår du både teoretiske og praktiske kompetencer til i alle interventionsled at iværksætte og styre sociale forandringsprocesser: Identificere problemer og opstille forandringsmål, forberede, designe og gennemføre, lede, forankre og evaluere sociale interventioner, der udfolder sig i komplekse interaktioner mellem forskelligartede aktører.

På Social Intervention får du stærke kompetencer til bruger- og borgerinvolvering og til facilitering af komplekse samarbejder, som kan bidrage til deltagernes læring og til organisatorisk demokratisering og udvikling i forbindelse med sociale interventioner.

Se også:

 

Karriere

Som kandidat fra uddannelsen finder du beskæftigelse i offentlige og private organisationer, som arbejder med sociale interventioner og forandringsprocesser. Det kan eksempelvis være i integrations-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatser, samt boligsocialt, socialpsykiatrisk og kriminalpræventivt arbejde med henblik på udligning af social ulighed. Du kan varetage funktioner som leder, koordinator, rådgiver, udviklingskonsulent og projektleder i offentlige institutioner, NGO’er og virksomheder.

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.soc. i Social Intervention

Undervisningssprog: Dansk