Intro til uddannelsen

Vil du forstå og bidrage til løsninger af tidens små og store samfundsproblemer?

OBS: Denne udgave af kandidatuddannelsen i Politik og Forvaltning har kun studiestart til februar 2022. Hvis du ønsker at læse Politik og Forvaltning med studiestart på et senere tidspunkt end februar 2022, skal du i stedet se på den nye udgave af Politik og Forvaltning.

Samfundet er afhængigt af, at der kan skabes løsninger på komplekse og tværgående problemstillinger inden for uddannelse, forskning, sundhed, miljø, samfundsøkonomi, sikkerhed osv. Udvikling af holdbare løsninger kalder på problemorienteret forskning, grundige analyser af årsager og virkninger, indsigt i lokale, nationale og internationale institutioner, kreativ ideudvikling og mobilisering af mange forskellige former for viden og ressourcer.

På kandidatuddannelsen i Politik og Forvaltning får du indsigt i aktuelle samfundsproblemer og forståelse for de demokratiske og styringsmæssige udfordringer, der er på spil, når nye tiltag udvikles og gennemføres i praksis.

Du kan vælge fag inden for følgende fire hovedområder: ”Ledelse og Organisation”, ”Politik, Styring og Demokrati”, ”Europæisering og Globalisering” og ”Social og Samfundsmæssig Analyse”. Derudover får du tilbudt kurser i kvalitative og kvantitative metoder, såvel som praktiske redskabsfag (f.eks. konflikthåndtering, økonomistyring mv.). Du får således mulighed for at fokusere på lige det område, som interesserer dig.

Uddannelsen forbereder dig til at understøtte politikudvikling og strategisk ledelse, udføre analyse- og evalueringsopgaver, lede og facilitere udviklingsprojekter og samarbejde med mange forskellige typer af samfundsaktører.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder både i den private og den offentlige sektor. Som cand.scient.adm kan du f.eks. arbejde med:

•    Procesfacilitering
•    Organisationsudvikling
•    Borgerinddragelse og samspil med virksomheder og civilsamfund
•    Projektledelse
•    Forvaltning i EU, Centraladministrationen i DK eller en kommune
•    Interessevaretagelse (NGO’er eller virksomheder)
•    Analyse og evaluering 
•    Politisk og administrativ rådgivning

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Politik og Forvaltning

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.scient.adm. i Politik og Forvaltning

Undervisningssprog: Dansk - enkelte studieelementer kan være på engelsk.

Studiestart: Denne udgave af kandidatuddannelsen i Politik og Forvaltning har kun studiestart til februar 2022. Hvis du ønsker at læse Politik og Forvaltning med studiestart på et senere tidspunkt end februar 2022, skal du istedet se på den nye udgave af Politik og Forvaltning.