Intro til uddannelsen

Erhvervskandidatuddannelsen i Politik og Forvaltning giver dig mulighed for at tage en kandidatuddannelse ved siden af dit arbejde. Uddannelsen varer fire år på deltid og forudsætter, at du er ansat i en virksomhed eller offentlig organisation i en stilling på mindst 25 timer om ugen. Erhvervskandidatuddannelsen er med fuldt statstilskud, uden deltagerbetaling og uden mulighed for SU, og har samme faglige indhold som den to-årige kandidatuddannelse i Politik og Forvaltning.

Kandidatuddannelsen i Politik og Forvaltning arbejder med kernespørgsmål, der knytter sig til demokrati og legitimitet, offentlig styring og ledelse, magt, retfærdighed, effektiv ressourceudnyttelse og innovation.

Politik og Forvaltning giver dig grundlæggende kompetencer til at understøtte politikudvikling og strategisk ledelse, udføre analyse- og evalueringsopgaver, lede og facilitere udviklingsprojekter, bistå implementeringsprocesser og medvirke til samarbejde med mange forskellige typer af samfundsaktører.

Du får ligeledes erhvervsrettede kompetencer til at forholde dig kritisk og løsningsorienteret til politiske og administrative problematikker på lokalt, nationalt og internationalt niveau.

Uddannelsen kvalificerer dig til job, der handler om styring, ledelse, administration og drift af offentlige, private og ikke statslige organisationer, der opererer på lokalt, regionalt, nationalt og/eller internationalt niveau, f.eks. med ansættelse i statsadministrationen, styrelser, konsulentvirksomheder og interesseorganisationer.

Bemærk: For at søge optagelse på erhvervskandidatuddannelsen skal du både have en adgangsgivende bacheloruddannelse og relevant beskæftigelse. Se de særlige kriterier:

Beskæftigelseskrav til Erhvervskandidat i Politik og Forvaltning

Semesteroversigt

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.scient.adm. i Politik og Forvaltning

Undervisningssprog: Dansk

Studiestart: Uddannelsen har første studiestart i september 2022. Politik og Forvaltning - Erhvervskandidat har studiestart to gange årligt (februar og september).