Intro til uddannelsen

OBS: Kandidatuddannelsen i Politik og Forvaltning (Efterår 2022) har første studiestart til september 2022. Hvis du ønsker studiestart til februar 2022, skal du i stedet se på uddannelsen Politik og Forvaltning (Forår 2022).

Kandidatuddannelsen i Politik og Forvaltning arbejder med kernespørgsmål, der knytter sig til demokrati og legitimitet, offentlig styring og ledelse, magt, retfærdighed, effektiv ressourceudnyttelse og innovation.

Politik og Forvaltning giver dig grundlæggende kompetencer til at understøtte politikudvikling og strategisk ledelse, udføre analyse- og evalueringsopgaver, lede og facilitere udviklingsprojekter, bistå implementeringsprocesser og medvirke til samarbejde med mange forskellige typer af samfundsaktører.

Du får ligeledes erhvervsrettede kompetencer til at forholde dig kritisk og løsningsorienteret til politiske og administrative problematikker på lokalt, nationalt og internationalt niveau.

Uddannelsen kvalificerer dig til job, der handler om styring, ledelse, administration og drift af offentlige, private og ikke statslige organisationer, der opererer på lokalt, regionalt, nationalt og/eller internationalt niveau, f.eks. med ansættelse i statsadministrationen, styrelser, konsulentvirksomheder og interesseorganisationer.

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.scient.adm. i Politik og Forvaltning

Undervisningssprog: Dansk

Studiestart: Uddannelsen har første studiestart i september 2022. Politik og Forvaltning har studiestart to gange årligt (februar og september).