Intro til uddannelsen

Vil du arbejde inden for biomedicin?

På kandidatuddannelsen i Medicinalbiologi + Molecular Biology bevæger du dig ind i grænseområdet Biomedicin. Kombinationen giver dig kompetencer til at arbejde med forskning/udvikling inden for det medicinske område med særlig fokus på de molekylære og cellulære mekanismer. 

Du lærer om farmakologi, patofysiologi, patobiologi, immunologi, mikrobiologi og ernæringsbiologi. Dette suppleres med cellebiologi og -fysiologi, molekylær genetik, biokemi, gen-og proteinteknologi og bioinformatik.

Uddannelsen giver dig færdigheder i at analysere, formulere og diskutere problemstillinger indenfor medicinalbiologi og molekylærbiologi. Du lærer at gennemføre og evaluere eksperimentelle undersøgelser, modeller, simuleringer og ræsonnementer inden for molekylær- og medicinalbiologiens felt.

Du afslutter uddannelsen med at skrive et tværfagligt speciale og har mulighed for at skrive det som et eksperimentelt speciale på 60 ECTS på 3. og 4. semester.

Karriere

Du får en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Medicinske - og bioteknologiske områder i offentlig og industriel forskning
  • Medicinske støttefunktioner i forbindelse med diagnosticering og sygdomsbekæmpelse. Det kan fx være i forsknings- og udviklingslaboratorier i privat eller offentlig regi, i klinisk-biokemiske afdelinger på hospitaler eller i medicinalindustrien.

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Medicinalbiologi og Molecular Biology

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.scient. i Medicinalbiologi og Molekylærbiologi.

Undervisningssprog: Uddannelsen er dansk, men al undervisning på Molecular Biology foregår på engelsk.