Intro til uddannelsen

Verden forandrer sig - det gør uddannelser også. RUC har lanceret nye kandidatuddannelser - Kulturmødestudier er én af dem.
Kandidatuddannelse i Kulturmødestudier - hvad er det?

Kandidatuddannelsen Kulturmødestudier er for dig, der på grundlag af forskningsbaseret viden vil arbejde nuanceret med kulturmøder i en bred vifte af kontekster.  

Uddannelsen er tværfaglig og trækker på en lang række samfunds- og humanvidenskabelige fagligheder, med en særlig vægtning af kulturanalytiske, historiske, interaktionelle og kommunikationsrelaterede teorier, metoder og analytiske tilgange.

Undervejs i uddannelsen kan du bl.a. beskæftige dig med institutioners håndtering af kulturelle forskelle og identitetsdannelser, eller du kan arbejde med problemer knyttet til både nutidige og historiske kulturmøder, så som mobilitetsprocesser på tværs af samfund (herunder migration).  

Uddannelsen fokuserer også på magtrelationer og de inklusions- og eksklusionsprocesser, som knytter sig til sociokulturelle kategorier såsom køn, alder, race, etnicitet, funktionsnedsættelse, sprog, klasse og religion. 

Karriere

Som kandidat fra uddannelsen vil du være kvalificeret til at arbejde på en bred vifte af arbejdspladser såsom i kommuner, ministerier og styrelser (f.eks. integrationsafdelinger, kulturforvaltninger), NGO’er, analyse- og rådgivningsvirksomheder, medieinstitutioner, fagbevægelsen og private virksomheder. Du vil kunne varetage arbejdsfunktioner, der f.eks. omfatter interkulturel kommunikation, mangfoldighedsledelse og international rekruttering.  

Du vil også være uddannet til at varetage eksempelvis kulturformidling, inklusion og brugerinddragelse på museer, arkiver, biblioteker, folkeoplysende organisationer og højskoler. Du kan også påbegynde en forskeruddannelse. 

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.mag. i Kulturmødestudier

Undervisningssprog: Dansk

Studiestart: Første studiestart september 2022