Intro til uddannelsen

Vil du bidrage til, at mennesker kan mødes, leve og arbejde sammen på tværs af kulturer?
Kandidatuddannelse i Kulturmødestudier - hvad er det?

Mangfoldighed er et grundvilkår i den verden, vi lever i. Mennesker med vidt forskellige baggrunde lever, arbejder og bor sammen i alle samfund, og det kan give friktion. På kandidatuddannelsen i Kulturmødestudier undersøger og analyserer vi, hvad der sker i kulturmøder og hvorfor. Dermed bidrager vi til at skabe forudsætningerne for mere inkluderende kulturmøder.  

Vi arbejder tværfagligt og trækker bl.a. på antropologi, psykologi, migrationsstudier, sprogvidenskab og kønsstudier. Som studerende får du teoretiske og analytiske perspektiver, som du kan bruge i analysen af og arbejdet med fx institutioners og arbejdspladsers håndtering af kulturelle forskelle. Vi undersøger både nutidige og historiske kulturmøder, og arbejder med spørgsmål knyttet til migration. Når vi arbejder med lokale problemstillinger, betragter vi dem altid i en global kontekst. Magtrelationer og de deraf følgende inklusions- og eksklusionsprocesser er vigtige dimensioner på tværs af uddannelsens delelementer.

Din hverdag på studiet

Vores studiemiljø afspejler den diversitet, vi arbejder med. Du vil møde undervisere med forskellige faglige og kulturelle baggrunde, og du vil blive del af et stærkt forskningsmiljø, hvor vi altid er klar til at kaste lys på de blinde vinkler. Som studerende skal du være samfundsengageret, ambitiøs og villig til også at se kritisk på din egen kulturelle praksis. Vi lægger vægt på at du er gennem uddannelsen bliver analytisk skarp og kan bringe dine analytiske kompetencer i spil i forhold til omverden. Hos os får du en uddannelse, der sætter dig i stand til at arbejde konstruktivt og nuanceret med kulturmøder i alle deres mange former.

 

Se også:

 

Karriere

Som kandidat i Kulturmødestudier kan du bidrage til at skabe tværkulturel udvikling og forandring på alle typer arbejdspladser. Du kan sætte de strategiske rammer i ministerier, styrelser og kommunale forvaltninger, og du kan arbejde tæt på de konkrete kulturmøder i NGO’er, kulturinstitutioner, fagbevægelsen og i private virksomheder. Uddannelsen kvalificerer dig til at læse en ph.d. og forfølge en forskerkarriere.  

Vores kandidater får ofte opgaver inden for interkulturel kommunikation, mangfoldighedsledelse, international rekruttering, kulturformidling, inklusion og brugerinddragelse. Typiske jobtitler vil være udviklingskonsulent, projektleder og kulturformidler.

 

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.mag. i Kulturmødestudier

Undervisningssprog: Dansk