Intro til uddannelsen

Journalist med historisk forståelse

På kandidatuddannelsen Journalistik + Historie får du viden, færdigheder og kompetencer inden for journalistisk arbejde med en særlig forståelse for historiske sammenhænge.

Du får viden om journalistens rolle i et demokratisk samfund, om teorier, planlægning og tilrettelæggelse af kommunikationsmateriale og kommunikations- og informationsprocesser og viden om journalistiske arbejdsmetoder, herunder researchmetoder, kilder og kildekritiske metoder. Du lærer de historiske udviklingslinjer inden for både nyere og ældre perioder og i relation til både Danmarks og Europa/verdens historie, herunder at placere, forstå og diskutere nutidige og aktuelle forhold og problemstillinger i deres relevante historiske kontekst. Du får kompetence til kildekritisk at finde,vurdere og vælge relevante kilder fra biblioteker, arkiver og databaser.

Uddannelsen giver kompetencer til at arbejde journalistisk med forståelse af historiske sammenhænge og med historisk overblik ud fra en historisk forståelse af aktuelle problemstillinger i nutidens samfund, samt at arbejde journalistisk med formidling af historie.

Vær opmærksom på: Kandidatuddannelsen er en 3-årig uddannelse normeret til 180 ECTS-point, da der indgår et års obligatorisk praktik på 60 ECTS.

Din hverdag på studiet

Som udgangspunkt vil du være på universitet hver dag for at deltage i undervisningen. Du får rig mulighed for at producere 'rigtig' journalistik i din studietid. Vi samarbejder med TV2 Lorry om magasinprogrammet RUC Undersøger, som er en integreret del af et undervisningsforløb på kandidat. Du vil kunne udgive historier på vores egen netavis: navisen.dk, og vi har vores egen Youtube-kanal, hvor du kan publicere dine tv-produktioner.

Du får også mulighed for at deltage i kurser, events, workshops og konferencer i undersøgende journalistik, som bliver arrangeret af Center for Undersøgende Journalistik (CUJ) - et samarbejde mellem Roskilde Universitet og Foreningen for Undersøgende Journalistik (FUJ).

Følg os: Følg Journalistik på Facebook og Twitter

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder som journalist inden for forskellige platforme i både digitale og elektroniske som ikke-elektroniske medier, fx:

  • Dagblade, lokalaviser, magasiner
  • Radio, tv og netmedier
  • Selvstændig virksomhed

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Journalistik

Undervisere Historie

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad:  Cand.comm. i Kommunikation med fokus på Journalistik og Historie

Undervisningssprog: Undervisningssproget er dansk