Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med den journalistiske arbejdsproces i alle dens faser?

Uddannelsen skal kvalificere dig til på et højt fagligt niveau at beherske den journalistiske arbejdsproces i alle dens faser og aspekter og samtidig kunne analysere og reflektere over processen og dens institutionelle og samfundsmæssige vilkår ud fra videnskabelige teorier og metoder. 

I løbet af uddannelsen opnår du viden om journalistens rolle i et demokratisk samfund, herunder de praktiske vilkår i medieinstitutionerne samt forhold til kilderne, mediernes publikum og offentligheden, samt metodisk-analytiske kompetencer. Samtidig opnår du kompetencer i forhold til at planlægge og gennemføre journalistiske produktioner fra idefase, over researchfase, til den færdige præsentation på forskellige platforme fx TV, podcast, net. 

I løbet af uddannelsen specialiserer alle journalistikstuderende sig inden for et bestemt fagligt område ved at tage et semester på en anden kandidatuddannelse udbudt på RUC. 

Der indgår 1 års lønnet praktik i uddannelsen. 

Karriere

Uddannelsen er først og fremmest rettet mod et arbejdsmarked for journalister. 

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.comm. i Journalistik

Undervisningssprog: Dansk

Studiestart: Første studiestart september 2022