Intro til uddannelsen

Verden forandrer sig - det gør uddannelser også. RUC har lanceret nye kandidatuddannelser - Journalistik er én af dem.

Uddannelsen skal kvalificere dig til på et højt fagligt niveau at beherske den journalistiske arbejdsproces i alle dens faser og aspekter og samtidig kunne analysere og reflektere over processen og dens institutionelle og samfundsmæssige vilkår ud fra videnskabelige teorier og metoder. 

I løbet af uddannelsen opnår du viden om journalistens rolle i et demokratisk samfund, herunder de praktiske vilkår i medieinstitutionerne samt forhold til kilderne, mediernes publikum og offentligheden, samt metodisk-analytiske kompetencer. Samtidig opnår du kompetencer i forhold til at planlægge og gennemføre journalistiske produktioner fra idefase, over researchfase, til den færdige præsentation på forskellige platforme fx TV, podcast, net. 

I løbet af uddannelsen specialiserer alle journalistikstuderende sig inden for et bestemt fagligt område ved at tage et semester på en anden kandidatuddannelse udbudt på RUC. 

Der indgår 1 års lønnet praktik i uddannelsen. 

Din hverdag på studiet

Som udgangspunkt vil du være på universitet hver dag for at deltage i undervisningen. Du får rig mulighed for at producere 'rigtig' journalistik i din studietid. Vi samarbejder med TV2 Lorry om magasinprogrammet RUC Undersøger, som er en integreret del af et undervisningsforløb på kandidat. Du vil kunne udgive historier på vores egen netavis: navisen.dk, og vi har vores egen Youtube-kanal, hvor du kan publicere dine tv-produktioner.

Du får også mulighed for at deltage i kurser, events, workshops og konferencer i undersøgende journalistik, som bliver arrangeret af Center for Undersøgende Journalistik (CUJ) - et samarbejde mellem Roskilde Universitet og Foreningen for Undersøgende Journalistik (FUJ).

Følg os: Følg Journalistik på Facebook og Twitter

Karriere

Uddannelsen er først og fremmest rettet mod et arbejdsmarked for journalister. 

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.comm. i Journalistik

Undervisningssprog: Dansk

Studiestart: Første studiestart september 2022