Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med implementering af it-anvendelse i virksomheder?

På kandidatuddannelsen Informatik + Virksomhedsstudier lærer du om design og implementering af it-anvendelser, og du får viden om virksomheders organisering af interne og eksterne ressourcer, udvikling og ledelse, herunder deres værdiskabelse, innovation og forhold til omverdenen.

På informatik lærer du teorier og metoder til analyse, design og implementering af it-anvendelser; herunder systemudviklingsmetoder, it-arkitektur, nye innovative it-anvendelser i komplekse sammenhænge funktionelt, socialt, organisatorisk, kulturelt eller informationsstrukturelt. På Virksomhedsstudier lærer du virksomheders økonomi, administration og strategier i relation til dens interne og eksterne målopfyldelse og udvikling og indsigt i nyere teorier og relevante metoder på det erhvervsøkonomiske område.

Du får kompetencer til at arbejde med it-faglige problemstillinger i relation til design, innovation og implementering af it- anvendelser, og du kan tilrettelægge, planlægge og styre et it-udviklingsprojekt. Du kvalificeres samtidig til at udarbejde konkrete modeller for forandring, innovation og entreprenørskab i virksomheder. 

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for it-branchen som:

  • forretningskonsulent 
  • ”business analyst” 
  • organisatorisk implementeringskonsulent 
  • projektleder, hvor en forretnings- og virksomhedsforståelse er væsentlig

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Din hverdag på studiet

Informatik er et lille hyggeligt, tæt sammenknyttet studiemiljø. Du kan regne med at følges med de studerende, der starter på uddannelsen samtidig med dig. Samtidig vil du opleve et friskt pust af nye mennesker på valgkurser og gennem de sociale aktiviteter på tværs af årgangene.

Al undervisning i Informatik foregår i samme bygning, og bliver varetaget af en fast stab af undervisere. Du kan roligt regne med, at dine undervisere lærer dit navn at kende, og at du får et tæt og personligt forhold til dem. Afdelingens lektorer og professorer har kontorer op og ned af dine undervisningslokaler. Afdelingen kører en "åben dør"-politik, som gør det nemt at komme i kontakt med dine undervisere - hvad enten det drejer sig om et udfordrende akademisk problem eller en hyggesnak. I løbet af din uddannelse vil du blive en del af det daglige liv af afdelingen. Ved frokosttid spiser de studerende og de ansatte ofte frokost sammen i fællesrummet.

Undervisere

Undervisere Informatik

Undervisere Virksomhedsstudier

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.scient. i Informatik og Virksomhedsstudier.

Undervisningssprog: Undervisningssproget er dansk - enkelte studieelementer kan forekomme på engelsk.