Intro til uddannelsen

Historisk perspektiv på kulturelle forskelle, ligheder og fællesskaber

På kandidatuddannelsen Historie + Kultur- og Sprogmødestudier har du fokus på aktuelle samfundsmæssige og kulturelle problemstillinger i en historisk kontekst og diskuterer dem fra et historisk perspektiv.

Du får viden om historiske udviklingslinjer, hvordan samfund og kulturer forandrer sig over tid, hvordan aktuelle samfundsforhold hænger sammen med deres historiske tilblivelsesprocesser, og hvordan mennesker anvender fortid i formningen af sociale strukturer, politisk magt og kulturel identitet. Du studerer begivenheder og fænomener, der har påvirket kultur som begreb og praksis i Danmark og globalt, og får metoder til at forstå og arbejde med kultur som begreb og praksis.

Uddannelsen giver kompetencer i at løse kultur- og historiefaglige formidlingsopgaver i flersprogede og flerkulturelle kontekster og indgå fagligt, konstruktivt kritisk og reflekteret i samfundsrelevante analyser, praksisser og diskussioner, der vedrører de kulturmødefaglige og historiesfaglige felter.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • NGO'er
  • Kommuner, ministerier, analyse- og rådgivningsvirksomheder
  • Højskoler, museer, forskningsinstitutioner og relevante videregående uddannelser
  • Løsning af  kultur- og historiefaglige formidlingsopgaver i flersprogede og flerkulturelle kontekster i den offentlige og private sektor
     

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d.)

Undervisere

Undervisere Historie

Undervisere Kultur- og Sprogmødestudier

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.mag. i Historie og Kultur- og Sprogmødestudier.

Undervisningssprog: Undervisningssproget er dansk -  enkelte studieelementer kan forekomme på engelsk.