Intro til uddannelsen

Vil du arbejde med byfornyelse og byudvikling?

På kandidatuddannelsen Geografi + Plan, By og Proces fordyber du dig i bystrukturer og -problemstillinger. Du arbejder med geografiske og sociologiske analyser og planstrategier ud fra viden om urbanisering, byliv, hverdagsliv, politiske, sociale og økonomiske processers samspil, dynamik og konsekvenser for menneskers levevilkår i forskellige rumlige skalaer.

Du får viden om kultur- og samfundsvidenskabelig kulturteori, by, stedsteori, planlægning, hverdagsliv og rumlige aspekter ved identitet og kulturmøder. Du får forståelse for kulturelle og sociale processers betydning for menneskers identitetsdannelse, forhold til sted og levevis i globalt-lokale kontekster. Du introduceres til samfundsvidenskabelige planlægningsteorier og planlægningsparadigmer og får viden om de lovgivningsmæssige rammer og betingelser for planlægning.

Uddannelsen giver kompetencer i at varetage analyse- og planopgaver i lokalområder med fokus på fornyelse og udvikling.

Karriere

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder inden for:

  • Organisationer og virksomheder, der varetager rådgivning og konsulentopgaver i relation til planlægning af by- og regionaludvikling
  • Planlægning af by- og regionaludvikling i offentligt og privat regi.
  • Kommuner, regioner, statslige og andre offentlige planmyndigheder
  • Byfornyelsessekretariater, boligselskaber, private rådgivere og byudviklingsselskaber
  • Sociale entreprenører og interesseorganisationer
  • Forsknings- og undervisningsinstitutioner

Kandidatuddannelsen giver forudsætning for at påbegynde en forskeruddannelse (ph.d).

Undervisere

Undervisere Geografi

Undervisere Plan, By og Proces

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: cand.scient. i Geografi og Plan, By og Proces

Undervisningssprog: Dansk