Intro til uddannelsen

Vil du bidrage til, at mennesker får meningsfyldte rammer for deres arbejdsliv?
Kandidatuddannelse i Arbejdsliv - hvad er det?

 

Alle mennesker vil gerne have et arbejdsliv, der giver dem mening, indflydelse og faglig udvikling – men mange har arbejdsliv, der stresser og belaster dem. På kandidatuddannelsen i Arbejdsliv arbejder vi med at skabe rammerne for et arbejdsmarked, hvor mennesker kan trives og bidrage med det, de kan.  

Vi er den eneste kandidatuddannelse i Danmark, der fokuserer på arbejdets betydning for mennesker i et samspil mellem individ, arbejdsplads og samfund. Hos os kan du udforske de udfordringer og muligheder, som den konstante transformation af arbejdslivet skaber for mennesker, f.eks. når det gælder teknologiske forandringer, global arbejdsdeling og velfærdssamfundets udvikling. Du lærer både om de hårde og bløde aspekter af arbejdslivet – om regler, institutioner, relationer og identitetsskabelse og alt det, der har betydning for, hvordan mennesker navigerer i deres arbejdsliv.

Vores studiemiljø er i virkeligheden et lille arbejdsmiljø i sig selv, for hos os vil du møde folk med vidt forskellige baggrunde. Nogle studerende kommer fra et universitet, andre er fx sygeplejersker eller socialrådgivere, og også underviserne har forskellige faglige udgangspunkter. Det giver en god dynamik, når vi diskuterer konkrete problemstillinger fra arbejdslivet. Som studerende skal du have modet til at blive udfordret, stille spørgsmål, samarbejde med andre og aktivt opsøge viden – for det får du også brug for i dit eget arbejdsliv.  


Din hverdag på studiet

Som studerende bliver du en del af fagmiljøet omkring uddannelsen Arbejdsliv sammen med ca. 150 andre studerende. Gennem projektarbejdet får du nær kontakt med forskerne fra faget, der arbejder med et bredt spektrum af problemstillinger inden for arbejdsliv, som fx læring, anerkendelse og mening i arbejdet, psykisk arbejdsmiljø og teknologiens indflydelse. Vi har til huse i bygning 03 på RUC. Vi arbejder på at skabe et fælles fagligt og socialt inspirerende miljø for både studerende og undervisere/forskere.  

 

  Se også:

   

  Karriere

  Som kandidat i Arbejdsliv kan du gøre en forskel alle steder, hvor man arbejder med at sætte rammerne om det gode arbejdsliv. Du kan bidrage til et konkret arbejdsfællesskab i en virksomheds HR-afdeling, du kan rådgive og udvikle virksomheder eller brancher som del af en konsulentvirksomhed, du kan hjælpe mennesker ind på arbejdsmarkedet som del af en offentlig beskæftigelsesindsats og du kan sætte hjørneflagene for fremtidens arbejdsliv som del af en arbejdsmarkedsorganisation. Uddannelsen kvalificerer dig til at læse en Ph.d. og forfølge en forskerkarriere.

  Vores kandidater får ofte opgaver inden for arbejdsmiljø, HR, uddannelse, integration, rehabilitering, fastholdelse og vejledning. Typiske jobtitler kan være arbejdsmiljøkonsulent, HR-medarbejder og virksomhedskonsulent.  

   

   Fakta om uddannelsen

   Kandidatgrad: Cand.soc. i Arbejdsliv

   Undervisningssprog: Dansk