Intro til uddannelsen

Vil du bidrage til, at mennesker får meningsfyldte rammer for deres arbejdsliv?
Kandidatuddannelse i Arbejdsliv - hvad er det?

Alle mennesker vil gerne have et arbejdsliv, der giver mening, indflydelse og faglig udvikling – men mange har arbejdsliv, der stresser og belaster dem. På kandidatuddannelsen i Arbejdsliv arbejder vi med at forstå, hvad der betinger udviklingen i arbejdslivet. Og vi bliver klogere på, hvordan man kan bidrage til at skabe konkrete forandringer, der kan være med til at skabe bæredygtige arbejdsliv og et bæredygtigt samfund.

På Arbejdsliv får du mulighed for at studere, undersøge og arbejde praktisk med arbejdets betydning for menneskers oplevelse af identitet, mening, sundhed, arbejdsmiljø, trivsel, læring og fællesskaber.

Uddannelsen giver dig viden om arbejdets udvikling og dets betydning for samfund og mennesker. Du lærer at inddrage viden og lave analyser, der går på tværs af individer, arbejdspladser og arbejdsmarkedets love og regler. Du lærer også kritisk at vurdere, oversætte og anvende metoder og værktøjer i arbejdet med at skabe rammerne om bæredygtige arbejdsliv.

Vi er den eneste kandidatuddannelse i Danmark, der fokuserer på arbejdets betydning for mennesker i et samspil mellem individ, arbejdsplads og samfund. Hos os kan du udforske de udfordringer og muligheder, som den konstante transformation af arbejdslivet skaber for mennesker, fx når det gælder teknologiske forandringer, global arbejdsdeling og velfærdssamfundets udvikling. Du lærer både om de hårde og bløde aspekter af arbejdslivet – om regler, institutioner, relationer og identitetsskabelse og alt det, der har betydning for, hvordan mennesker navigerer i deres arbejdsliv.

Ved at gennemføre uddannelsen i Arbejdsliv bliver du i stand til at håndtere individuelle, organisatoriske og samfundsmæssige udfordringer, der spiller en rolle for menneskers arbejdsliv og faglighed.

Din hverdag på studiet

Som studerende bliver du en del af fagmiljøet omkring uddannelsen Arbejdsliv sammen med ca. 150 andre studerende. Gennem projektarbejdet får du nær kontakt med forskerne fra faget, der arbejder med et bredt spektrum af problemstillinger inden for arbejdsliv, som fx læring, anerkendelse og mening i arbejdet, psykisk arbejdsmiljø og teknologiens indflydelse. Vi har til huse i bygning 03 på RUC. Vi arbejder på at skabe et fælles fagligt og socialt inspirerende miljø for både studerende og undervisere/forskere.  

Karriere og kompetencer

Gennem uddannelsen i Arbejdsliv opnår du færdigheder, der gør dig i stand til at skabe bæredygtig forandring i arbejdslivet, understøtte menneskers handlemuligheder og bidrage til rammer om meningsfulde arbejdsliv. Du opnår for eksempel kompetencer inden for:

  • Forandringsprocesser, tværfaglig facilitering og implementering af tiltag og teknologi
  • Håndtering og regulering af arbejdsmiljø og arbejdsforhold
  • Personaleledelse, -udvikling og -uddannelse og rekruttering
  • Organisationsudvikling, strategi- og ledelsesudvikling
  • Analyse og politikudvikling
  • Dataanalyse, metodeudvikling og evaluering
  • Beskæftigelsesindsatser, fastholdelse og karriererådgivning

Som kandidat i Arbejdsliv kan du gøre en forskel alle steder, hvor man arbejder med at sætte rammerne om det gode arbejdsliv. Du kan bidrage til et konkret arbejdsfællesskab i en virksomheds HR-afdeling, du kan rådgive og udvikle virksomheder eller brancher som del af en konsulentvirksomhed, du kan hjælpe mennesker ind på arbejdsmarkedet som del af en offentlig beskæftigelsesindsats og du kan sætte hjørneflagene for fremtidens arbejdsliv som del af en arbejdsmarkedsorganisation. Uddannelsen kvalificerer dig til at læse en ph.d. og forfølge en forskerkarriere. Typiske jobtitler kan være arbejdsmiljøkonsulent, HR-medarbejder, HR-business partner, tilsynsførende, forandrings- og projektleder, udviklingskonsulent, beskæftigelseskoordinator, arbejdslivsforsker og virksomhedskonsulent.

Folder om uddannelsen