Intro til uddannelsen

Verden forandrer sig - det gør uddannelser også. RUC har lanceret nye kandidatuddannelser - Arbejdsliv er én af dem.
Kandidatuddannelse i Arbejdsliv - hvad er det?

Kandidatuddannelsen i Arbejdsliv fokuserer på arbejdets betydning for menneskers oplevelse af identitet, mening, sundhed, arbejdsmiljø, trivsel, læring og fællesskaber.  

Som studerende på uddannelsen kan du beskæftige dig med arbejdslivet som forudsætning for en bæredygtig udvikling af samfundet, og du kan udforske de udfordringer og muligheder, som den konstante transformation af moderne arbejdsliv skaber for mennesker. Det handler for eksempel om, hvordan stress, nedslidning og ubalancer går hånd i hånd med ønsker om et aktivt arbejdsliv med mening, indflydelse og faglig udvikling.  

Samfundets stadige acceleration, teknologiske forandring, ny global arbejdsdeling og forandringer i velfærdsstaten er også emner, uddannelsen beskæftiger sig med i relation til de muligheder og udfordringer, dette skaber for menneskers arbejdsliv.

Uddannelsen vægter samspillet mellem teori, videnskabelige studier, egne undersøgelser og samarbejder med arbejdstagere og -givere, organisationer og institutioner. Det betyder, at du som studerende opbygger viden og færdigheder i at arbejde analytisk og problemorienteret på tværs af arbejdslivsrelevante fag- og genstandsområder.

Karriere

Som kandidat fra uddannelsen vil du for eksempel kunne finde beskæftigelse inden for:

  • Konsulentvirksomheder, der beskæftiger sig med udvikling af virksomheder og arbejdsforhold, herunder arbejdsmiljø, trivsel, læring og uddannelse
  • HR-afdelinger i private og offentlige virksomheder
  • Arbejdsmarkedsorganisationer
  • Den offentlige beskæftigelsesindsats med udredninger, analyser, evalueringer samt administration
  • Beskæftigelse af udsatte grupper: integration, ligestilling og beskæftigelse på særlige vilkår
  • Forskning og undervisning inden for arbejdsliv

Fakta om uddannelsen

Kandidatgrad: Cand.soc. i Arbejdsliv

Undervisningssprog: Dansk

Studiestart: Første studiestart september 2022