Forskningscenter > Center for Nyhedsforskning > Nyhed

Global undersøgelse: Nyhedsmedier er uundværlige i kampen mod misinformation

Nyhedsmediernes betydning for demokratiet er særlig tydelig i krisetider, hvor kampen mod misinformation spidser til. Det dokumenterer forskningsprojektet Media for Democracy Monitor, der går tæt på nyhedsmedier og demokratier i 18 lande verden over.
Tv-kameraer
Foto: Colourbox


Tid og ressourcer til undersøgende journalistik er en vigtig faktor, når nyhedsmedier skal imødegå misinformation, men det er samtidig afgørende, at medier og redaktører i stigende grad er åbne for at bruge nye metoder til faktatjek. Det fremgår af en ny bog fra forskningsprojektet Media for Democracy Monitor. Success and Failure in News Media Performance, som er titlen på bogen, udkommer 16. marts 2022. Den sammenligner henover 16 kapitler projektets forskningsresultater på tværs af lande og over en ti-årig periode fra 2011 til 2021.

Et forskningshold fra Center for Nyhedsforskning ved Roskilde Universitet har stået for det danske bidrag til den globale undersøgelse, og herfra hæfter lektor Eva Mayerhöffer sig ved, at fremvæksten af online-misinformation stiller nye krav til nyhedsmedierne:

”På tværs af landene, der medvirker i projektet, er journalister og redaktører overraskende tilbageholdende med at acceptere, at online-misinformation kræver en nytænkning af etablerede journalistiske rutiner for at kunne researche og faktatjekke kilderne tilstrækkeligt”.

 

Trussel mod journalistikken

De bedste vilkår for den undersøgende journalistik – og dermed en væsentlig forudsætning for at filtrere misinformation fra – finder man i de nordiske lande og i Canada og Storbritannien, men i en række af de øvrige 18 lande i undersøgelsen er den undersøgende journalistik blevet en luksusvare, der ofte nedprioriteres, da medierne er udfordret på økonomien. Udfordringer, der ligesom misinformationen, hænger sammen med fremkomsten af nye digitale medier, der trækker brugere og annonceindtægter væk fra de publicistiske nyhedsmedier.

En del af løsningen ligger dog også i de nye digitale teknologier, der tilbyder datadrevne former for efterforskning og tjek af kilder og oplysninger. Her viser resultaterne fra projektet, at Danmark er et af de lande, hvor medierne er bedst til at tage de nye redskaber til sig. Men det er ikke kun et spørgsmål om at anvende nye teknologier, understreger Eva Mayerhöffer:

”Vores undersøgelse viser, at mange medier altovervejende ser online-misinformation som et fænomen, medierne skal hjælpe samfundet med at bekæmpe, og i meget mindre grad har en forståelse af, at det er en trussel mod journalistikken i sig selv”.

Men det er noget, der måske er under forandring, påpeger Eva Mayerhöffer:

”Der er meget, der tyder på, at der med den online-misinformation, der fulgte i kølvandet på corona-pandemien, er kommet en øget anerkendelse af, at misinformationen også er en reel trussel mod den professionelle journalistik. Spørgsmålet er så, om den indsigt fører til en mere permanent tilpasning af redaktionernes rutiner og praksisser”.  

 

Mere viden

Success and Failure in News Media Performance er den tredje udgivelse fra Media for Democracy Monitor-projektets seneste undersøgelse. De to tidligere udgivelser kan downloades hos Nordicom.

Forskningsprojektet består af forskere fra 18 lande og ledes af professor Josef Trappel ved universitetet i Salzburg. Det danske forskningshold består af forskere fra Journalistik ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab: professor Ida Willig, professor Mark Blach-Ørsten, lektor Eva Mayerhöffer og forskningskoordinator Rasmus Burkal.

Læs mere om forskningsprojektet hos Euromedia Research Group.