Vis hovedmenu

Find den rigtige bacheloruddannelse

En bacheloruddannelse starter med ét års tværfaglige studier på en basisdel.
De sidste to år specialiserer du dig i et eller to bachelorfag.

Samfundsøkonomi

Tidens store udfordringer med klima, miljø og ulighed kalder på økonomer, som både har en stærk økonomisk og metodisk faglighed og en stor viden om grøn omstilling og bæredygtighed. På Samfundsøkonomi tænker vi ud over traditionelle faggrænser. Vi bruger både klassiske og moderne økonomiske tilgange til at undersøge og udtænke tværgående økonomiske omstillingsprocesser, der kan være med til at løse store samfundsmæssige udfordringer.

Sådan kan du læse Samfundsøkonomi:

 • Sådan er uddannelsen bygget op

  En bachelor i Samfundsøkonomi er en del af en samlet bacheloruddannelse. Du kan vælge mellem:

  Første år

  Du læser basisdelen på den bacheloruddannelse, du vælger. Her får du et stærkt fundament indenfor et akademisk hovedområde.

  Andet og tredje år

  Du specialiserer dig i dit/dine bachelorfag.

  Når du kombinerer to fag, fylder hvert fag halvdelen af din studietid på andet og tredje år. Hvis du læser en etfagsbachelor, fylder faget hele studietiden på andet og tredje år

   

  Adgangskrav og optagelse

  Adgangskrav for Samfundsøkonomi
  • Ingen specifikke adgangskrav

  NB: Du skal opfylde adgangskravene på den bacheloruddannelse, som du søger om optagelse på, ikke kun på faget.

  Adgangskrav for bacheloruddannelsen

  Hver bacheloruddannelse har optagelseskrav, som du skal opfylde. Find dem under hver enkelte bacheloruddannelse.