Booklaunch: Women Fighters in the Kurdish National Movement

Invitation til booklaunch af bogen 'Women Fighters in the Kurdish National Movement: Transforming Gender Politics and the PKK' af Mustafa Kemal Topal.
Fredag
31
maj
Start:kl. 13.30
Slut:kl. 15.30
Sted: Auditorium A, Bygning 3, lokale 3.1-s03, Roskilde Universitet

Forskningsgruppen Subjekt, Teknologi og Social Praksis (STP) og Center for Køn, Magt og Mangfoldighed (CKMM) inviterer til lancering af Mustafa Kemal Topals nye bog Women Fighters in the Kurdish National Movement: Transforming Gender Politics and the PKK (Bloomsbury).

Formålet med denne bog er at skabe en bredere forståelse af de kurdiske kvinders motiver for at deltage i Kurdistans Arbejderparti PKK og i partiets politiske-militante kampe. 

Baseret på feltarbejde udført i Irak, Syrien og Europa – herunder dybdegående interviews og deltagerobservationer i kvindelejre viser bogen, at kurdiske kvinder tilslutter sig den nationale oprørsbevægelse PKK for at skabe øget råderum for repræsentation og bedre handlemuligheder. Ud fra kvinders personlige livshistorier og syn på køn, patriarkatet og koloniale erfaringer konkluderer bogen, at kvinder deltager i PKK, idet de har en oplevelse af, at de kan opnå en frihed, både som kurdere og kvinder, ved at blive kvindekrigere. 

Bogen er et højaktuelt og empirisk velunderbygget forskningsbidrag. Inspireret af bl.a. Donna Haraway og Karen Barad beriger bogens teoretisk tilgang en bred kønsreflekteret analyse. Bogen belyser, hvordan kvinders personlige, kollektive og identitetsmæssige forandringsprocesser bidrager til deres valg om at være kvindekrigere med henblik på at forbedre forholdene for dem selv og for kvinder i hele regionen.

Drude Dahlerup (adjungeret professor på RUC) og Kirsten Hvenegård-Lassen (lektor på RUC) vil komme med kommentarer til bogen efterfulgt af en plenumdiskussion. Der vil være reception efter booklaunchen. 

Booklaunchen vil blive afholdt på dansk, men det er muligt at stille spørgsmål og kommentere på engelsk.

Mustafa Kemal Topal er adjunkt ved Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet.

Mere om bogen

Eksemplarer af bogen vil være tilgængelige til arrangementet.

Du kan kan allerede nu låne bogen på RUC's bibliotek.

Find mere info om bogen hos Bloomsbury.

Find vej

Booklaunchen foregår i Auditorium A i bygning 3. Find vej til auditoriet med Mazemap.

Tilmelding

Tilmeld dig booklaunchen

 

 

Cover fra bogen 'Women Fighters in the Kurdish National Movement'