Andet åbne CeDif Webinar

Fredag den 12. februar afholdt Center for Daginstitutionsforskning et åbnet webinar. Målet med webinaret er at styrke dialogen med interessenter på området og give plads til stemmer, der sjældent bliver hørt i den forskningspolitiske offentlighed.
CeDif logo - Banner nyhed
Af Gro Krøyer Budek

 

Se eller gense webinaret her!

Hos Center for Daginstitutionsforskning er forskerne optaget af at sætte fokus på områder, der opleves som vigtige for dagligdagen i institutionerne. Derfor har vi sat gang i en bred debat om, hvordan de nye forskningsmidler kan sættes i spil, sådan at de finansierer forskning, der kan bidrage til at løfte praksis, og gøre hverdagen bedre for børn, pædagoger og forældre.
 
Vi har endnu en gang inviteret repræsentanter for studerende, pædagoger, pædagoguddannelsen, forskning, kommuner og fagforeninger. Webinaret skal give plads til stemmer, der sjældent bliver hørt i den forskningspolitiske offentlighed, og forskerne lytter intenst med. 

Ved dette webinar har vi spurgt paneldeltagerne:

Hvordan kan forskningsbaseret viden bidrage til at løfte praksis? 

Første panel: 

Jimmy Krab, lektor på pædagoguddannelsen, Professionshøjskolen Absalon.
Ditte Mundeling Samuelsen, Pædagog, dimitteret januar 2021.
Gry Hybsch Larsen, pædagog, vuggestuen Den Gule Prik, København. 
Line Togsverd, docent i barndomspædagogik, UC Syd.

Dette panel repræsenterer de praksisnære perspektiver. Panelet bidrog med perspektiver på, hvordan forskningsviden kan og skal blive mere synlig i den pædagogiske hverdag. Men også med beretninger om, hvor svært det kan være at orientere sig i forskning, når hverdagen med børnene er presset. Panelet fortalte også om vigtigheden af ikke at opfatte pædagogik som noget teknisk, men en menneskelig praksis, der kan støtte barnets trivsel. 

Andet panel:

Stina Hendrup, konsulent, Furesø Kommune.
Julie Bjerrum Fischer, udviklingspædagog, område Søndre Hastrup, Køge Kommune.
Thomas Gitz-Johansen, lektor, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC.
Randi Bjørndal Jensen, Uddannelsesleder, Københavns Professionshøjskole. 

Dette panel har sin daglige gang lidt længere fra praksis, men er stadig i daglig berøring med børns og pædagogers hverdag. Panelet fortæller om vigtigheden af, at forskningen skal understøtte pædagogernes reflektionsmuligheder, og at der skal afsættes tid og etableres rum, hvor pædagogerne har mulighed for at dele erfaringer og refleksioner fra hverdagen i institutionerne. Panelet påpeger også at forskningen skal kunne forstyrre og flytte. Forskningen skal overraske og derved gøre op med for forståelser og blindheder. 

Tredje Panel:

Jakob Sølvhøj, børneordfører, Enhedslisten.
Birgit Stechmann, chefkonsulent, FOA.
Lasse Bjerg Jørgensen, medl. af BUPL’s forretningsudvalg. 

Dette panel repræsenterer de politiske perspektiver i debatten. Panelet ønsker et fokus på den pædagogiske hverdag i sin helhed, på hele barnets læringsmiljø og på den pædagogiske praksis om en menneskelig praksis. Panelet appellerede også til at forskningen tager udgangspunkt i børns leg, relationer og forholdet til de voksne, der skal give børnene gode udviklingsvilkår, og fremhæver den kvalitative forskningstilgang.

 

Ønsker du at læse mere om webinaret, kan du læse referatet her

Endnu en gang tak til alle paneldeltagerne og alle der deltog i webinaret. Vi er glade for at facilitere denne vigtige debat om fremtidens Daginstitutionsforskning.