200 millioner til forskning med fokus på 0-6-årige børn

Politisk aftale om at afsætte midler fra Forskningsreserven udløser 50 mio. årligt i 2021-2024 til at opbygge og styrke den danske pædagogiske forskning rettet mod 0-6-årige børn. "Det er et område, der på trods af dets store samfundsmæssige vigtighed, har været forsømt forskningsmæssigt", udtaler Centerleder Annegrethe Ahrenkiel
Pengesedler
Foto:colourbox

De 200 millioner fordelt over fire år skal bidrage til at alle børn for de bedst mulige betingelser for at klare sig videre frem i livet, bl.a. ved at alle børn i dagtilbud trives, lærer og udvikler sig og dannes, hedder det i aftalen om Forskningsreserven. Partierne bag aftalen betoner også, at midlerne skal gå til forskning, der har praksisnær forankring og at forskningen skal ske i det samarbejde mellem universiteter, professionshøjskoler, kommuner, dagtilbud og interessenter

”Det er virkelig glædeligt at der nu er afsat midler til forskning på daginstitutionsområdet. Vi glæder os til at tage udfordringen op og styrke samarbejdet med forskere fra professionshøjskoler, universiteter, kommuner og praksis i udviklingen af ny praksisnær viden med helhedsblik for den pædagogiske opgave. Der er et område, der på trods af dets store samfundsmæssige vigtighed, har været forsømt forskningsmæssigt", siger Centerleder Annegrethe Ahrenkiel.

Konsortiet bag CeDif

Hun påpeger samtidig, at Center for Daginstitution er en født tvær-institutionel organisation. RUC udgør sammen med DPU konsortiet bag centeret, hvis forskning bliver til i tæt samarbejde mellem forskere fra de to institutioner og med inddragelse af forskere fra professionshøjskolerne. Det har skabt et bredt fundament for forskningen, som også profiterer af at være tværfaglig. 

Samarbejde om ph.d.-uddannelser

Desuden er der et udstrakt samarbejde med professionshøjskolerne, blandt andet om uddannelse af ph.d.-studerende, som er bærende kræfter i frembringelsen af ny viden inden for daginstitutionsforskningen.

Tæt forbindelse mellem forskning og praksis

Annegrethe Ahrenkiel fortæller desuden, at man har en tæt og medinddragende relation til praksis, blandt andet gennem feltstudier i daginstitutioner og samarbejde med pædagoger om udvikling af nye indsigter og implementering af nye praksisser.

- Center for Daginstitutionsforskning har også forpligtet sig på at formidle viden om ny forskning gennem netværksseminarer med deltagelse af pædagoger og studerende, forsætter hun. Det er også vores ambition at formidle den nyeste viden på sociale platforme, og her kan vi mærke, at der er et stort behov for at få del i den forskningsviden vi bidrager med. Under Corona-nedlukningen i foråret oplevede vi, at mange studerende opsøgte online publikationer, fordi bibliotekerne også lukkede ned, og derfor gjorde vi en ekstra indsats for at udpege relevante og tilgængelige publikationer for denne gruppe af vores følgere på Facebook.