Vis hovedmenu
Cigaretskodder i sandet
ARTIKEL

Cigaretskod udleder giftige kemikalier i havmiljøet

Ny forskning viser, at det ikke er selve filtrene fra cigaretter, men de kemikalier, de indeholder, der er det største problem for havmiljøet, skriver Monica Hamann Sandgaard, ph.d.-studerende ved Roskilde Universitet, Annemette Palmqvist, ph.d. og prodekan ved Roskilde Universitet og Kristian Syberg, lektor ved Roskilde Universitet i en artikel hos Forskerzonen.

Kandidatstuderende
ARTIKEL

Roskilde Universitet lancerer efterspurgt uddannelse i samfundsjura

Fra efteråret 2023 kan de første studerende tage en ny kandidatuddannelse i samfundsjura på Roskilde Universitet. Uddannelsen fokuserer på samspillet mellem jura og politikudvikling, og det er netop den kombination af kompetencer, som arbejdsgiverne efterspørger.

Plastikforurening på strand
ARTIKEL

Borgerne skal inddrages, hvis vi skal plastikforurening til livs

FN er i gang med at formulere en skelsættende aftale til kamp mod plastikforurening – og vi må sørge for, at borgerne er med, skriver Nikoline G. Oturai, ph.d.-studerende ved Roskilde Universitet, Steffen Foss Hansen, lektor ved DTU, og Kristian Syberg, lektor ved Roskilde Universitet, i en artikel i Forskerzonen. Artiklen er en del af en artikelserie om resultaterne fra MarinePlastic-projektet.

universitet
ARTIKEL

Unge med psykosociale vanskeligheder kæmper for at få fodfæste på de videregående uddannelser

I en ny bog sætter forskere fra Roskilde Universitet og Aalborg Universitet fokus på de udfordringer, studerende med psykosociale vanskeligheder oplever på danske videregående uddannelser. Et stigende tempo i uddannelsessystemet samt samfundets, uddannelsesinstitutionernes og den enkeltes billede af den ”gode studerende”, som mange studerende ønsker at leve op til, skaber mistrivsel hos de studerende.

Soldater på feltøvelse
ARTIKEL

Ledere skal skabe plads til uenighed

Der er mange ligheder mellem militær og civil ledelse, og gode ledelsesværktøjer kan vandre fra den ene branche til den anden. Ph.d.-studerende Søren Sjøgren undersøger, hvordan militære topchefer træffer beslutninger.

Mads Kæmsgaard Eberholst, studielektor, og Mark Blach-Ørsten, professor.
ARTIKEL

Ny rapport om mediedækningen af folketingsvalget 2022: Mette Frederiksen fik sit krisevalg

Ny rapport viser, at Mette Frederiksen fik det krisevalg, som hun lagde op til ved valgudskrivelsen. Det blev især krisen i sundheds- og plejesektoren samt energikrisen, der kom til at præge valgkampen – mens et emne som ’flygtninge og indvandrere’, der i mange år har domineret danske valgkampe, fyldte minimalt i dækningen.

Studerende laver præsentation i Rødbyhavn
ARTIKEL

Geografistuderende på feltarbejde i virkeligheden i Rødbyhavn

Som en del af et feltkursus har en gruppe studerende fra Roskilde Universitet været i Rødbyhavn for at undersøge samspillet mellem byggeriet af Femern-forbindelsen og lokalsamfundet.

4 dages arbejdsuge
ARTIKEL

Er fleksibilitet og 4-dages arbejdsuge genveje til et bæredygtigt arbejdsliv?

Øget hjemmearbejde og en kortere arbejdsuge kan muligvis være dele af løsningen på de sidste mange års konstant opskruede tempo i arbejdslivet. Men ifølge arbejdslivsforsker er der ingen nemme løsninger, når det kommer til at skabe gode vilkår for medarbejderne.

Sevasti Chatzopoulou
ARTIKEL

Forskere fra RUC modtager monografistipendier fra Carlsbergfondet

En række af Danmarks førende forskere modtager forskningsbevilling fra Carlsbergfondet.

Hanne Leth Andersen
ARTIKEL

Hanne Leth Andersen fortsætter som rektor på Roskilde Universitet

Rektor på Roskilde Universitet vil fortsætte arbejdet med at styrke universitetets relationer til omverdenen og levere forskning, som bidrager til at løse samfundets udfordringer - og ikke mindst sikre, at de studerende har et stærkt og godt studiemiljø tæt på forskerne.

Tilmelding til Nyhed